شهرهای شمالی از خوش آب و هواترین مناطق کشور ایران می باشد. که در سال های اخیر خرید زمین در این شهرها بالاخص مازندران افزایش پیدا کرده است. در مازندران با توجه به رونق کشاورزی، دامداری و ماهیگیری گردشگران زیادی سالانه به آنجا راهی می شوند.
درچند سال اخیر به دلیل تاسیس بنادر و گمرکات، همچنین تبدیل بندرانزلی به منطقه آزاد تجاری،تصویب راه آهن شمال و احداث بزرگراه ها باعث شده که بسیاری از افراد به دنبال سفر به مازندران و مشتاق به خرید ملک درآنجا باشند. این استان دارای شهرستان های بسیاری بوده، که افراد با خرید زمین درمازندران دراین مناطق به نوعی سرمایه خود را اندوخته می کنند. 

خرید زمین به مساحت 300 متر در نوشهر
زمین
کد ملک: 4897
خرید زمین به مساحت 300 متر در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
6.3 میلیارد تومان
خرید 452 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3337
خرید 452 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین452 متر
مشخصه ملکمستقل
2.26 میلیارد تومان
خرید زمین  1250 متری در شهرکی با نگهبانی 24 ساعته در نوشهر
زمین
کد ملک: 4699
خرید زمین 1250 متری در شهرکی با نگهبانی 24 ساعته در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1250 متر
مشخصه ملکشهرکی
25 میلیارد تومان
خرید 320 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3373
خرید 320 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکمستقل
3.2 میلیارد تومان
خرید 238 متر زمین ساحلی شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4858
خرید 238 متر زمین ساحلی شهرکی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین238 متر
مشخصه ملکشهرکی
3 میلیارد تومان
خرید 215 متر زمین  شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 5497
خرید 215 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین215 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.35 میلیارد تومان
خرید 220 متر زمین با سند تک برگ در شمال
زمین
کد ملک: 4909
خرید 220 متر زمین با سند تک برگ در شمال
موقعیتجنگلی
متراژ زمین220 متر
مشخصه ملکمستقل
1.9 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی داخل بافت در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 2963
خرید زمین مستقل جنگلی داخل بافت در نوشهر
متراژ زمین260 متر
2.6 میلیارد تومان
خرید 309 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3969
خرید 309 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین309 متر
مشخصه ملکمستقل
4.8 میلیارد تومان
فروش زمین 350 متری شهرکی و جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 2953
فروش زمین 350 متری شهرکی و جنگلی در نوشهر
متراژ زمین350 متر
4.55 میلیارد تومان
خرید 400 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3224
خرید 400 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.4 میلیارد تومان
خرید 480 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3805
خرید 480 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین480 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.2 میلیارد تومان
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3449
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین480 متر
مشخصه ملکشهرکی
5 بیلیون تومان
خرید 308 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3121
خرید 308 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین308 متر
مشخصه ملکمستقل
4.315 میلیارد تومان
فروش 864 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3431
فروش 864 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین864 متر
مشخصه ملکشهرکی
21 بیلیون تومان
خرید 417 متر زمین با ویو کامل جنگل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3747
خرید 417 متر زمین با ویو کامل جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین417 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.5 میلیارد تومان
فروش 383 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 5525
فروش 383 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین383 متر
مشخصه ملکمستقل
7.6 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2897
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین1000 متر
17 میلیارد تومان
فروش 450 متر زمین شهرکی ساحلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3555
فروش 450 متر زمین شهرکی ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین450 متر
مشخصه ملکشهرکی
16.2 میلیارد تومان
خرید زمین 414 متری مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3439
خرید زمین 414 متری مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین414 متر
مشخصه ملکمستقل
6.003 میلیارد تومان
خرید دو قطعه زمین داخل بافت در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3028
خرید دو قطعه زمین داخل بافت در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین212 متر
مشخصه ملکمستقل
3.392 میلیارد تومان
فروش 225 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4951
فروش 225 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین225 متر
مشخصه ملکمستقل
3.3 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی دارای 400 متر مساحت در نوشهر
زمین
کد ملک: 5026
خرید زمین مستقل جنگلی دارای 400 متر مساحت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکمستقل
6.4 میلیارد تومان
فروش 450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3011
فروش 450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین450 متر
6.75 میلیارد تومان
خرید 10000متر زمین مستقل جنگلی در ونوش نوشهر
زمین
کد ملک: 3964
خرید 10000متر زمین مستقل جنگلی در ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین10000 متر
مشخصه ملکمستقل
80 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید 500 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3101
خرید 500 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.5 میلیارد تومان
فروش 570 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3570
فروش 570 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین570 متر
مشخصه ملکمستقل
12.54 میلیارد تومان
خرید 415 متر زمین در منطقه جنگلی نوشهر
زمین
کد ملک: 3981
خرید 415 متر زمین در منطقه جنگلی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین415 متر
مشخصه ملکمستقل
3.8 میلیارد تومان
خرید 312 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3847
خرید 312 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین312 متر
مشخصه ملکمستقل
1.8 میلیارد تومان
خرید1330 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4700
خرید1330 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1330 متر
مشخصه ملکشهرکی
29.3 میلیارد تومان
فروش504 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3200
فروش504 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین504 متر
مشخصه ملکمستقل
9.075 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 2964
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین400 متر
5 میلیارد تومان
فروش 450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4020
فروش 450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.8 میلیارد تومان
خرید900 متر زمین در منطقه برند نوشهر
زمین
کد ملک: 4008
خرید900 متر زمین در منطقه برند نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین900 متر
مشخصه ملکشهرکی
11.7 میلیارد تومان
خرید4000 متر زمین ساحلی  در نوشهر
زمین
کد ملک: 786
خرید4000 متر زمین ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین4000 متر
مشخصه ملکمستقل
140 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی به متراژ 500 متر در نوشهر
4 هفته پیش
زمین
کد ملک: 5726
خرید زمین مستقل جنگلی به متراژ 500 متر در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکمستقل
7.5 میلیارد تومان
فروش 363 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3396
فروش 363 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین363 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.086 میلیارد تومان
خرید 222 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3265
خرید 222 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین222 متر
مشخصه ملکمستقل
25.55 میلیارد تومان
فروش 900 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3960
فروش 900 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین900 متر
مشخصه ملکمستقل
5.9 میلیارد تومان
فروش 500 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3279
فروش 500 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکشهرکی
8.5 میلیارد تومان
فروش 1500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3162
فروش 1500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین1500 متر
مشخصه ملکمستقل
22.5 میلیارد تومان
خرید 5000 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4750
خرید 5000 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین5000 متر
مشخصه ملکشهرکی
50 میلیارد تومان
خرید 3667 متر باغ ویلا در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3193
خرید 3667 متر باغ ویلا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین3667 متر
مشخصه ملکمستقل
55 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3210
خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2947
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین355 متر
مشخصه ملکمستقل
5.325 میلیارد تومان
خرید450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3008
خرید450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین450 متر
6.3 میلیارد تومان
خرید 320 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3418
خرید 320 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکمستقل
3.84 میلیارد تومان
فروش 200 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3291
فروش 200 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکشهرکی
900 میلیون تومان
فروش 400 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3286
فروش 400 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل و جنگلی 215 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 3499
خرید زمین مستقل و جنگلی 215 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین215 متر
مشخصه ملکمستقل
1 بیلیون تومان
خرید 2000 متر زمین در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3026
خرید 2000 متر زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین2000 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
خرید زمین با متراژ 400 متر مربع در نوشهر
زمین
کد ملک: 4874
خرید زمین با متراژ 400 متر مربع در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
فروش زمین جنگل مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3988
فروش زمین جنگل مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین880 متر
مشخصه ملکمستقل
18.7 میلیارد تومان
فروش 500 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3726
فروش 500 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.5 میلیارد تومان
خرید750 متر زمین جنگلی داخل بافت در نوشهر
زمین
کد ملک: 2925
خرید750 متر زمین جنگلی داخل بافت در نوشهر
متراژ زمین750 متر
6.37 میلیارد تومان
خرید 1150 متر زمین جنگلی با ویو جنگل در نوشهر
زمین
کد ملک: 4847
خرید 1150 متر زمین جنگلی با ویو جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1150 متر
مشخصه ملکمستقل
11.5 میلیارد تومان
فروش 175 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 2992
فروش 175 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین175 متر
2.012 میلیارد تومان
خرید1100 متر زمین مستقل جنگلی با یک بنای کلنگی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4952
خرید1100 متر زمین مستقل جنگلی با یک بنای کلنگی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1100 متر
مشخصه ملکمستقل
12.1 میلیارد تومان
خرید 200 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3576
خرید 200 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکشهرکی
1.9 میلیارد تومان
فروش زمین مستقل جنگلی دارای 340 متر مساحت
زمین
کد ملک: 5501
فروش زمین مستقل جنگلی دارای 340 متر مساحت
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
مشخصه ملکمستقل
5.4 میلیارد تومان

خرید زمین سرمایه گذاری است که حتی اگر بر روی آن کاری انجام نشود با گذشت زمان ارزشمند می شود. از مهمترین شهرهای مازندران برای سرمایه گذاری و خرید زمین درشمال می توان موارد زیر را نام برد:آمل، بابلسر، چمستان، سرخرود، نوشهر. این ها بخشی از شهرهایی است که برای شما از هرلحاظ مناسب خواهد بود، چرا که دارای امکانات رفاهی بسیار خوبی بوده و هم برای زندگی و هم سفر مناسب خواهد بود.

موقعیت خرید زمین در مازندران

زمین های ساحلی در مازندران به طور کلی به زمین هایی اطلاق می شود که در خط ساحلی بوده و فاصله اندکی با دریا دارند، این زمین ها درمقایسه با زمین های جنگلی درشمال از محبوبیت بیشتری میان خریداران وسرمایه گذاران جهت ساخت ویلا برخوردار می باشد.از لحاظ قیمتی نیز ارزش زمین های ساحلی نسبت به زمین های جنگلی بسیار بیشتر می باشد، همانگونه که قیمت ویلا های ساحلی نسبت به ویلا های جنگلی بالاتر است.

زمین های جنگلی در مازندران زمین های هستند که بیشتر در مناطق کوهپایه ای و خارج از شهر قراردارند. خرید زمین جنگلی و ساخت ویلا در آن ها می تواند رویای کسانیکه آرزوی داشتن خانه ای در جنگل را دارند برایشان محقق کند.

چشم انداز آینده زمین در مازندران

با توجه به رشد اقتصادی منطقه و رونق گردشگری در مناطق شمالی بالاخص مازندران میتوان چشم اندازی موثر و پررونق را برای آن متصور شد. با توجه به افزایش سرسبزی و رونق ساخت و ساز در منطقه میتوان امید داشت که در چند سال آینده آبادی هر چه بیشتر روستاها و شهرهای کوچک محقق شود و کسب و کار فروشندگان با اشتیاق مردم به خرید زمین و ملک در مازندران افزایش یابد. با این حال این بخش به منطقه ای زیبا و پرجمعیت تر از زمان حال تبدیل می شود.

عوامل تعیین کننده قیمت زمین در مازندران

از جمله عوامل مهم تعیین کننده قیمت در شهرهای شمالی و مازندران میتوان گفت که عوامل طبیعی است. مواردی مانند جنگل و کوه و دشت و دریا و فضای سبز موجود وهوای پاک قیمت زمین را با توجه به آبادی منطقه متغیر می سازد. از جمله عوامل طبیعی مهم میتوان فاصله زمین تا جنگل را مورد بررسی قرار داد. ویلاهای جنگلی از ارزش بالایی برخوردارند. بدین ترتیب هر چه فاصله بیشتر می شود، از قیمت زمین کاسته می گردد و زمین ها و ویلاهای نزدیک به مناطق جنگلی دارای فضایی دلنشین و آرامبخش می باشند.

عامل مهم و اثرگذار بعدی فاصله تا کوه و دریاست. اگر فاصله زمین و ویلا تا دریا اندک باشد و با چند دقیقه پیاده روی بتوان خود را به دریا رساند، این منطقه جزو گرانترین مناطق محسوب می شود. میتوان گفت یکی دیگر از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده قیمت زمین در مازندران و شهرهای شمالی آب و هواست که عاملی طبیعی در رابطه با قیمت زمین در منطقه محسوب می شود.

علاوه بر عوامل طبیعی که بر قیمت زمین در مازندران اثرگذار است میتوان عوامل انسانی را نیز مورد بررسی قرار داد. مانند: فاصله تا تهران، فاصله تا مراکز شهری بزرگ، خدمات بهداشت و درمانی و شهری مناسب، معروفیت شهر، چشم انداز رشد و توسعه منطقه، وضعیت ثبتی و سندی زمین. هر چه قسمتی از شهر پر رونق و اقتصادی تر و زمین آن غصبی و زراعی نباشد، مناسب ساخت و ساز بوده و قیمت زمین در آنجا بالاتر می رود.

قیمت مناسب زمین در مازندران

از لحاظ قیمتی زمین های جنگلی در مازندران از قیمت بسیار پایین تری نسبت به زمین های ساحلی برخوردارند. در نتیجه خریداران وسرمایه گذاران می توانند با هزینه اندک اقدام به خرید زمین جنگلی در شمال نموده و شروع به ساخت ویلای دلخواه خود درآن زمین کنند.

کارشناسان با رسم نمودارهای مختلف قیمت ویلاها را در مناطقی از مازندران مورد بررسی قرار میدهند. با بحث و بررسی نمودارها و تحلیل آنها میتوان قیمت مناسبی را با توجه به منطقه مورد نظر در مازندران مورد مقایسه قرار داد و بهترین مکان را برای خرید زمین و یا ویلا انتخاب نمود. 

مزایا سرمایه گذاری خرید زمین در مازندران

مزایای زیادی برای خرید زمین درشمال وجود دارد که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

به حجم بالای زمین هایی که هر مرحله ، با تصویب طرح های عمرانی مختلف برای خرید و فروش آماده می باشد، میتوان اشاره کرد.

در هر زمانی وبا هربودجه و برنامه ای میتوان در شمال کشور حتی تکه کوچک زمین را برای خود به ارمغان آورد.

بیشتر زمین های شمالی کشور، مانند مازندران درحال حاضر با امتیازات و سند مشخص و تعریف شده می باشد، که بدین ترتیب دردسرهای خرید ملک دراین بخش به کمترین مقدار خود رسیده است.

سخن آخر

در آخر با بررسی های انجام شده در رابطه با خرید زمین در مازندران میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که با توجه به افزایش رونق کشاورزی، دامداری، اقتصادی و... خرید زمین در این منطقه و شهرهای آباد تر میتواند به رونق آنها کمک و باعث معروفیت هر چه بیشتر مناطق کمتر شناخته شده شوند. در مناطقی که آب و هوای شهر به بهترین نحو ممکن می باشد، مسلما افزایش جمعیت درآن مکان ها بیشتر بوده و مناطق خوبی از نظر توریستی و گردشگری را به ارمغان می آورند. مازندران و جنگل های سرسبز آن از جمله مناطقی است که با در نظر گرفتن آب و هوا و شرایط منطقه ای مناسب مکانی دل انگیز برای خرید ملک و سرمایه گذاری درآن می باشد چه بسا با چشم انداز دقیق بتوان از سرمایه گذاری، سود بسیاری کسب و از آن بهره برد.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان