شهرهای شمالی از خوش آب و هواترین مناطق کشور ایران می باشد. که در سال های اخیر خرید زمین در این شهرها بالاخص مازندران افزایش پیدا کرده است. در مازندران با توجه به رونق کشاورزی، دامداری و ماهیگیری گردشگران زیادی سالانه به آنجا راهی می شوند.
درچند سال اخیر به دلیل تاسیس بنادر و گمرکات، همچنین تبدیل بندرانزلی به منطقه آزاد تجاری،تصویب راه آهن شمال و احداث بزرگراه ها باعث شده که بسیاری از افراد به دنبال سفر به مازندران و مشتاق به خرید ملک درآنجا باشند. این استان دارای شهرستان های بسیاری بوده، که افراد با خرید زمین درمازندران دراین مناطق به نوعی سرمایه خود را اندوخته می کنند. 

خرید 263 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3563
خرید 263 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین263 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.893 میلیارد تومان
خرید 200 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3943
خرید 200 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکمستقل
1.6 میلیارد تومان
فروش 490 زمین شهرکی در چلک نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4144
فروش 490 زمین شهرکی در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین890 متر
مشخصه ملکشهرکی
22.3 میلیارد تومان
خرید 600 متر زمین سه بر در منطقه جنگلی نوشهر
زمین
کد ملک: 3777
خرید 600 متر زمین سه بر در منطقه جنگلی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
فروش 550 متر زمین جنگلی در نوشهر
11 ساعت پیش
زمین
کد ملک: 4834
فروش 550 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.4 میلیارد تومان
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2944
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین360 متر
مشخصه ملکمستقل
3.6 میلیارد تومان
خرید 460 متر زمین شهرکی در چلک نوشهر
زمین
کد ملک: 3955
خرید 460 متر زمین شهرکی در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین460 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.2 میلیارد تومان
فروش زمین جنگلی مستقل در نوشهر
4 روز پیش
زمین
کد ملک: 4810
فروش زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
مشخصه ملکمستقل
4.8 میلیارد تومان
فروش زمین ۱۵۰۰ متری در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4171
فروش زمین ۱۵۰۰ متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1500 متر
مشخصه ملکشهرکی
37.5 میلیارد تومان
خرید 580 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3120
خرید 580 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین580 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.83 میلیارد تومان
فروش 1800 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 1014
فروش 1800 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1800 متر
مشخصه ملکمستقل
15.3 میلیارد تومان
خرید 263 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3599
خرید 263 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین263 متر
مشخصه ملکشهرکی
1.92 میلیارد تومان
خرید 500 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3101
خرید 500 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.5 میلیارد تومان
خرید 300 زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3183
خرید 300 زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
3.15 میلیارد تومان
خرید ویلا 400 متری شهرکی و جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2953
خرید ویلا 400 متری شهرکی و جنگلی در نوشهر
متراژ زمین400 متر
5.2 میلیارد تومان
خرید 290 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3617
خرید 290 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین290 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.335 میلیارد تومان
خرید 3667 متر باغ ویلا در نوشهر
زمین
کد ملک: 3193
خرید 3667 متر باغ ویلا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین3667 متر
مشخصه ملکمستقل
55 میلیارد تومان
فروش زمین مستقل در نوشهر
متراژ زمین300 متر
3.9 میلیارد تومان
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3364
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید 751 زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3381
خرید 751 زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین751 متر
مشخصه ملکشهرکی
13.518 میلیارد تومان
فروش 300 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3467
فروش 300 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.5 میلیارد تومان
خرید 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
4 روز پیش
زمین
کد ملک: 4818
خرید 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.3 میلیارد تومان
فروش دو قطعه زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 3023
فروش دو قطعه زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین315 متر
مشخصه ملکمستقل
3.307 میلیارد تومان
خرید زمین جنگلی 320 متری شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3457
خرید زمین جنگلی 320 متری شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکشهرکی
5 بیلیون تومان
فروش 260 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3294
فروش 260 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
مشخصه ملکمستقل
3.9 میلیارد تومان
فروش 2182 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3908
فروش 2182 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین2182 متر
مشخصه ملکمستقل
32 میلیارد تومان
فروش زمین سند دار دارای بنای کلنگی در نوشهر
1 روز پیش
زمین
کد ملک: 4820
فروش زمین سند دار دارای بنای کلنگی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکمستقل
3.5 میلیارد تومان
فروش 1000 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3217
فروش 1000 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید 1000 متر زمین به همراه یک بنای 220 متری کلنگی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3073
خرید 1000 متر زمین به همراه یک بنای 220 متری کلنگی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکمستقل
30 میلیارد تومان
فروش 280 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3763
فروش 280 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.2 میلیارد تومان
فروش 320 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3370
فروش 320 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.84 میلیارد تومان
خرید 460 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4030
خرید 460 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین460 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.9 میلیارد تومان
خرید 393 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 4023
خرید 393 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین393 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.8 میلیارد تومان
خرید زمین 414 متری مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3439
خرید زمین 414 متری مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین414 متر
مشخصه ملکمستقل
6.003 میلیارد تومان
خرید 420 متر زمین جنگی شهرکی در نوشهر
1 هفته پیش
زمین
کد ملک: 4797
خرید 420 متر زمین جنگی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.2 میلیارد تومان
خرید زمین 555 متری شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3721
خرید زمین 555 متری شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین555 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.77 میلیارد تومان
خرید5700 متر زمین پلاک یک جنگل در نوشهر
4 روز پیش
زمین
کد ملک: 4816
خرید5700 متر زمین پلاک یک جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین5700 متر
مشخصه ملکمستقل
68.4 میلیارد تومان
خرید 2000 متر زمین مستقل  جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3010
خرید 2000 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین2000 متر
20 میلیارد تومان
خرید500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3115
خرید500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
خرید 280 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
10 ساعت پیش
زمین
کد ملک: 4838
خرید 280 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
مشخصه ملکشهرکی
3 میلیارد تومان
خرید250 متر زمین جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4183
خرید250 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکشهرکی
5 میلیارد تومان
خرید 2 قطعه زمین شهرکی وجنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3118
خرید 2 قطعه زمین شهرکی وجنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1355 متر
مشخصه ملکشهرکی
20.325 میلیارد تومان
فروش زمین متراژ بالا در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4107
فروش زمین متراژ بالا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین11000 متر
مشخصه ملکمستقل
93.5 میلیارد تومان
فروش 1040 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2962
فروش 1040 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین1040 متر
18.72 میلیارد تومان
فروش 900متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3260
فروش 900متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین900 متر
مشخصه ملکشهرکی
22.5 میلیارد تومان
خرید زمین 230 متری در منطقه توریستی نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4105
خرید زمین 230 متری در منطقه توریستی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
مشخصه ملکمستقل
2.6 میلیارد تومان
خرید 4700 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3417
خرید 4700 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین4700 متر
مشخصه ملکمستقل
56.4 میلیارد تومان
خرید 500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3507
خرید 500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکمستقل
6.25 میلیارد تومان
خرید450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3008
خرید450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین450 متر
6.3 میلیارد تومان
خرید ویلا تریبلکس  شهرکی استخردار در نوشهر
زمین
کد ملک: 707
خرید ویلا تریبلکس شهرکی استخردار در نوشهر
متراژ زمین250 متر
2.75 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3041
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکمستقل
3.25 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی ساحلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3112
خرید زمین شهرکی ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین1050 متر
مشخصه ملکشهرکی
36.75 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2966
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین3300 متر
23.1 میلیارد تومان
خرید 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3017
خرید 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
5.1 میلیارد تومان
خرید زمین 2050 متری در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4099
خرید زمین 2050 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین2050 متر
مشخصه ملکمستقل
41 میلیارد تومان
فروش 1600 متر ویلا باغ در نوشهر
زمین
کد ملک: 3048
فروش 1600 متر ویلا باغ در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین1600 متر
مشخصه ملکمستقل
14.4 میلیارد تومان
خرید460 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3914
خرید460 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین460 متر
مشخصه ملکمستقل
5.9 میلیارد تومان
خرید 300 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3958
خرید 300 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
3.8 میلیارد تومان
فروش 250 متر زمین در منطقه برند نوشهر
زمین
کد ملک: 3807
فروش 250 متر زمین در منطقه برند نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.5 میلیارد تومان

خرید زمین سرمایه گذاری است که حتی اگر بر روی آن کاری انجام نشود با گذشت زمان ارزشمند می شود. از مهمترین شهرهای مازندران برای سرمایه گذاری و خرید زمین درشمال می توان موارد زیر را نام برد:آمل، بابلسر، چمستان، سرخرود، نوشهر. این ها بخشی از شهرهایی است که برای شما از هرلحاظ مناسب خواهد بود، چرا که دارای امکانات رفاهی بسیار خوبی بوده و هم برای زندگی و هم سفر مناسب خواهد بود.

موقعیت خرید زمین در مازندران

زمین های ساحلی در مازندران به طور کلی به زمین هایی اطلاق می شود که در خط ساحلی بوده و فاصله اندکی با دریا دارند، این زمین ها درمقایسه با زمین های جنگلی درشمال از محبوبیت بیشتری میان خریداران وسرمایه گذاران جهت ساخت ویلا برخوردار می باشد.از لحاظ قیمتی نیز ارزش زمین های ساحلی نسبت به زمین های جنگلی بسیار بیشتر می باشد، همانگونه که قیمت ویلا های ساحلی نسبت به ویلا های جنگلی بالاتر است.

زمین های جنگلی در مازندران زمین های هستند که بیشتر در مناطق کوهپایه ای و خارج از شهر قراردارند. خرید زمین جنگلی و ساخت ویلا در آن ها می تواند رویای کسانیکه آرزوی داشتن خانه ای در جنگل را دارند برایشان محقق کند.

چشم انداز آینده زمین در مازندران

با توجه به رشد اقتصادی منطقه و رونق گردشگری در مناطق شمالی بالاخص مازندران میتوان چشم اندازی موثر و پررونق را برای آن متصور شد. با توجه به افزایش سرسبزی و رونق ساخت و ساز در منطقه میتوان امید داشت که در چند سال آینده آبادی هر چه بیشتر روستاها و شهرهای کوچک محقق شود و کسب و کار فروشندگان با اشتیاق مردم به خرید زمین و ملک در مازندران افزایش یابد. با این حال این بخش به منطقه ای زیبا و پرجمعیت تر از زمان حال تبدیل می شود.

عوامل تعیین کننده قیمت زمین در مازندران

از جمله عوامل مهم تعیین کننده قیمت در شهرهای شمالی و مازندران میتوان گفت که عوامل طبیعی است. مواردی مانند جنگل و کوه و دشت و دریا و فضای سبز موجود وهوای پاک قیمت زمین را با توجه به آبادی منطقه متغیر می سازد. از جمله عوامل طبیعی مهم میتوان فاصله زمین تا جنگل را مورد بررسی قرار داد. ویلاهای جنگلی از ارزش بالایی برخوردارند. بدین ترتیب هر چه فاصله بیشتر می شود، از قیمت زمین کاسته می گردد و زمین ها و ویلاهای نزدیک به مناطق جنگلی دارای فضایی دلنشین و آرامبخش می باشند.

عامل مهم و اثرگذار بعدی فاصله تا کوه و دریاست. اگر فاصله زمین و ویلا تا دریا اندک باشد و با چند دقیقه پیاده روی بتوان خود را به دریا رساند، این منطقه جزو گرانترین مناطق محسوب می شود. میتوان گفت یکی دیگر از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده قیمت زمین در مازندران و شهرهای شمالی آب و هواست که عاملی طبیعی در رابطه با قیمت زمین در منطقه محسوب می شود.

علاوه بر عوامل طبیعی که بر قیمت زمین در مازندران اثرگذار است میتوان عوامل انسانی را نیز مورد بررسی قرار داد. مانند: فاصله تا تهران، فاصله تا مراکز شهری بزرگ، خدمات بهداشت و درمانی و شهری مناسب، معروفیت شهر، چشم انداز رشد و توسعه منطقه، وضعیت ثبتی و سندی زمین. هر چه قسمتی از شهر پر رونق و اقتصادی تر و زمین آن غصبی و زراعی نباشد، مناسب ساخت و ساز بوده و قیمت زمین در آنجا بالاتر می رود.

قیمت مناسب زمین در مازندران

از لحاظ قیمتی زمین های جنگلی در مازندران از قیمت بسیار پایین تری نسبت به زمین های ساحلی برخوردارند. در نتیجه خریداران وسرمایه گذاران می توانند با هزینه اندک اقدام به خرید زمین جنگلی در شمال نموده و شروع به ساخت ویلای دلخواه خود درآن زمین کنند.

کارشناسان با رسم نمودارهای مختلف قیمت ویلاها را در مناطقی از مازندران مورد بررسی قرار میدهند. با بحث و بررسی نمودارها و تحلیل آنها میتوان قیمت مناسبی را با توجه به منطقه مورد نظر در مازندران مورد مقایسه قرار داد و بهترین مکان را برای خرید زمین و یا ویلا انتخاب نمود. 

مزایا سرمایه گذاری خرید زمین در مازندران

مزایای زیادی برای خرید زمین درشمال وجود دارد که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

به حجم بالای زمین هایی که هر مرحله ، با تصویب طرح های عمرانی مختلف برای خرید و فروش آماده می باشد، میتوان اشاره کرد.

در هر زمانی وبا هربودجه و برنامه ای میتوان در شمال کشور حتی تکه کوچک زمین را برای خود به ارمغان آورد.

بیشتر زمین های شمالی کشور، مانند مازندران درحال حاضر با امتیازات و سند مشخص و تعریف شده می باشد، که بدین ترتیب دردسرهای خرید ملک دراین بخش به کمترین مقدار خود رسیده است.

سخن آخر

در آخر با بررسی های انجام شده در رابطه با خرید زمین در مازندران میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که با توجه به افزایش رونق کشاورزی، دامداری، اقتصادی و... خرید زمین در این منطقه و شهرهای آباد تر میتواند به رونق آنها کمک و باعث معروفیت هر چه بیشتر مناطق کمتر شناخته شده شوند. در مناطقی که آب و هوای شهر به بهترین نحو ممکن می باشد، مسلما افزایش جمعیت درآن مکان ها بیشتر بوده و مناطق خوبی از نظر توریستی و گردشگری را به ارمغان می آورند. مازندران و جنگل های سرسبز آن از جمله مناطقی است که با در نظر گرفتن آب و هوا و شرایط منطقه ای مناسب مکانی دل انگیز برای خرید ملک و سرمایه گذاری درآن می باشد چه بسا با چشم انداز دقیق بتوان از سرمایه گذاری، سود بسیاری کسب و از آن بهره برد.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان