شمال کشور به دلیل داشتن آب و هوای خوب و مزارع سرسبز، یکی از مناطق توریستی و گردشگری محسوب می شود. هر ساله تعداد زیادی از گردشگران و توریست ها به شهرهای مختلفی در شمال کشور، مسافرت می کنند و از این طریق، پول و ارز بسیاری در اختیار افراد ساکن در آنجا قرار می گیرد. موقعیت اقتصادی و جغرافیایی بسیار خوب این منطقه، سبب شده است تا افراد بسیاری برای خرید زمین در شمال و مازندران اقدام کنند. خرید زمین اعم از مسکونی، تجاری و کشاورزی نوعی سرمایه گذاری برای خریداران آن به شمار می رود. زیرا تقاضای زیادی برای خرید و فروش زمین در شمال وجود دارد و میتوان از این طریق، به سود بالایی دست یافت.

خرید ویلا تریبلکس  شهرکی استخردار در نوشهر
زمین
کد ملک: 707
خرید ویلا تریبلکس شهرکی استخردار در نوشهر
متراژ زمین250 متر
2.75 میلیارد تومان
خرید 300 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
زمین
کد ملک: 5775
خرید 300 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
5 میلیارد تومان
فروش زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3169
فروش زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین394 متر
مشخصه ملکمستقل
9.85 میلیارد تومان
فروش 1200 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3301
فروش 1200 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1200 متر
مشخصه ملکمستقل
14.4 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی 822 متر در نوشهر
زمین
کد ملک: 2937
خرید زمین مستقل جنگلی 822 متر در نوشهر
متراژ زمین822 متر
10.68 میلیارد تومان
خرید 4700 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3417
خرید 4700 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین4700 متر
مشخصه ملکمستقل
56.4 میلیارد تومان
فروش زمین مستقل 536 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3486
فروش زمین مستقل 536 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین536 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
خرید زمین 2050 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 4099
خرید زمین 2050 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین2050 متر
مشخصه ملکمستقل
41 میلیارد تومان
خرید 1600 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
17 ساعت پیش
زمین
کد ملک: 5806
خرید 1600 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1600 متر
مشخصه ملکمستقل
40 میلیارد تومان
فروش زمین سند دار دارای بنای کلنگی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4820
فروش زمین سند دار دارای بنای کلنگی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکمستقل
3.5 میلیارد تومان
فروش 550 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3046
فروش 550 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین550 متر
مشخصه ملکمستقل
3.85 میلیارد تومان
خرید زمین 230 متری در منطقه توریستی نوشهر
زمین
کد ملک: 4105
خرید زمین 230 متری در منطقه توریستی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
مشخصه ملکمستقل
2.6 میلیارد تومان
فروش 266 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3578
فروش 266 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین266 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.66 میلیارد تومان
خرید زمین 930 متری جنگلی در منطقه برند نوشهر
زمین
کد ملک: 4111
خرید زمین 930 متری جنگلی در منطقه برند نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین930 متر
مشخصه ملکمستقل
21.4 میلیارد تومان
خرید 263 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3563
خرید 263 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین263 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.893 میلیارد تومان
خرید 345 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3271
خرید 345 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین345 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.9 میلیارد تومان
خرید دو قطعه زمین داخل بافت در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3028
خرید دو قطعه زمین داخل بافت در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین212 متر
مشخصه ملکمستقل
3.392 میلیارد تومان
فروش زمین با متراژ 600 متر مربع در نوشهر
زمین
کد ملک: 4874
فروش زمین با متراژ 600 متر مربع در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
مشخصه ملکشهرکی
9 میلیارد تومان
خرید 1500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3520
خرید 1500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1500 متر
مشخصه ملکمستقل
33 میلیارد تومان
 فروش 227 متر زمین مستقل جنگلی دارای سند و جواز ساخت در نوشهر
زمین
کد ملک: 5495
فروش 227 متر زمین مستقل جنگلی دارای سند و جواز ساخت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین227 متر
مشخصه ملکمستقل
4 میلیارد تومان
خرید 4850 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2935
خرید 4850 متر زمین شهرکی در نوشهر
متراژ زمین4850 متر
67.9 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 2954
خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین300 متر
3.6 میلیارد تومان
خرید 430 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4017
خرید 430 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین430 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.9 میلیارد تومان
فروش زمین جنگل مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3988
فروش زمین جنگل مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین880 متر
مشخصه ملکمستقل
18.7 میلیارد تومان
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3364
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید683 متر زمین در بهترین شهرک مازندران
زمین
کد ملک: 4685
خرید683 متر زمین در بهترین شهرک مازندران
موقعیتجنگلی
متراژ زمین683 متر
مشخصه ملکشهرکی
24 میلیارد تومان
فروش 278 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3508
فروش 278 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین278 متر
مشخصه ملکمستقل
2.224 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی با 310 متر مساحت در نوشهر
زمین
کد ملک: 5061
خرید زمین مستقل جنگلی با 310 متر مساحت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین310 متر
مشخصه ملکمستقل
5 میلیارد تومان
خرید 320 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3327
خرید 320 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.16 میلیارد تومان
خرید 580 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3919
خرید 580 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
فروش770 متر زمین  مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4955
فروش770 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین770 متر
مشخصه ملکمستقل
8 میلیارد تومان
فروش 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 2978
فروش 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین300 متر
3 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل با موقعیت جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3957
خرید زمین مستقل با موقعیت جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
مشخصه ملکمستقل
4.6 میلیارد تومان
فروش 660 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3400
فروش 660 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین660 متر
مشخصه ملکمستقل
8.25 میلیارد تومان
خرید 208 متری زمین جنگلی با جواز در شمال
زمین
کد ملک: 4911
خرید 208 متری زمین جنگلی با جواز در شمال
موقعیتجنگلی
متراژ زمین208 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.2 میلیارد تومان
فروش 435 متر زمین با کاربری مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: ۴۰۸۱
فروش 435 متر زمین با کاربری مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین435 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.1 میلیارد تومان
خرید523 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
3 هفته پیش
زمین
کد ملک: 5744
خرید523 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین523 متر
مشخصه ملکمستقل
21 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی 250 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3483
خرید زمین شهرکی 250 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکشهرکی
2 بیلیون تومان
فروش 380 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3575
فروش 380 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین380 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.99 میلیارد تومان
فروش 400 متر زمین مستقل در دامنه جنگل در نوشهر
زمین
کد ملک: 4016
فروش 400 متر زمین مستقل در دامنه جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکمستقل
8 میلیارد تومان
فروش زمین 1100 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 4890
فروش زمین 1100 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1100 متر
مشخصه ملکمستقل
16.5 میلیارد تومان
خرید 2000 متر زمین در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3026
خرید 2000 متر زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین2000 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
خرید 1150 متر زمین جنگلی با ویو جنگل در نوشهر
زمین
کد ملک: 4847
خرید 1150 متر زمین جنگلی با ویو جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1150 متر
مشخصه ملکمستقل
11.5 میلیارد تومان
فروش 450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3011
فروش 450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین450 متر
6.75 میلیارد تومان
فروش 3 قطعه زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 3239
فروش 3 قطعه زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین900 متر
مشخصه ملکمستقل
15.3 میلیارد تومان
فروش 300 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3467
فروش 300 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.5 میلیارد تومان
فروش350 متر زمین جنگل در منطقه برند نوشهر
زمین
کد ملک: 4728
فروش350 متر زمین جنگل در منطقه برند نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.1 میلیارد تومان
خرید 330 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4739
خرید 330 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
مشخصه ملکشهرکی
5 میلیارد تومان
خرید 340 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4861
خرید 340 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.6 میلیارد تومان
خرید400 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4750
خرید400 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
4 میلیارد تومان
خرید 215 متر زمین  شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 5497
خرید 215 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین215 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.35 میلیارد تومان
فروش 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3009
فروش 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین300 متر
3 میلیارد تومان
خرید 320 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3363
خرید 320 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکمستقل
3.2 میلیارد تومان
خرید300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
زمین
کد ملک: 3077
خرید300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین300 متر
2.55 میلیارد تومان
خرید 312 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3847
خرید 312 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین312 متر
مشخصه ملکمستقل
1.8 میلیارد تومان
فروش 500 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 4851
فروش 500 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
خرید 300 متر زمین جنگلی سند دار در شمال
زمین
کد ملک: 4899
خرید 300 متر زمین جنگلی سند دار در شمال
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.3 میلیارد تومان
خرید 320 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3418
خرید 320 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکمستقل
3.84 میلیارد تومان
خرید 452 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 3337
خرید 452 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین452 متر
مشخصه ملکمستقل
2.26 میلیارد تومان
خرید زمین با متراژ  500 متر مربع در نوشهر
زمین
کد ملک: 4875
خرید زمین با متراژ 500 متر مربع در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکشهرکی
10 میلیارد تومان

همانطور که اشاره نمودیم، خرید انواع زمین در شمال از لحاظ اقتصادی در جایگاه بالایی قرار دارد و میتواند با کاربری های مختلفی که دارد، به نفع افراد باشد. به طور مثال کسانی که میخواهند در حوزه کشاورزی اشتغال ایجاد نموده و سرمایه گذاری داشته باشند، زمین های کشاورزی شمال بهترین انتخاب برایشان می باشد. زیرا این منطقه از بارندگی خوب و آب و هوای مرطوبی برخوردار است که پتانسیل لازم برای کشت و پرورش گیاهان را دارد. اگر شما نیز قصد خرید زمین در شمال را دارید، توصیه می کنیم که تا پایان مقاله همراه ما باشید. ما به ارائه مطالبی خواهیم پرداخت که به شما در خرید زمین کمک می کند.

سرمایه گذاری از طریق خرید زمین شمال


یکی از روش های اصولی سرمایه گذاری از گذشته، خرید زمین شمال است. در واقع بسیاری از افراد به دنبال استفاده از سرمایه های خود برای خرید زمین هستند تا با پیشرفت قیمت ها، سود قابل توجهی را کسب کنند. مزایای خرید زمین شمال، بیشمار می باشد و شما میتوانید با خریداری زمین هایی که دارای افزایش رویه تراکم هستند، سرمایه بالایی را به دست آورید. پس اگر قصد سرمایه گذاری از این روش را دارید، پیشنهاد میکنیم که به مواردی مانند متراژ زمین، شرایط و موقعیت مکانی آن توجه کنید.

انواع کاربری زمین در شمال


در شمال و مازندران کاربری زمین با انواع متعددی وجود دارد که از جمله آن میتوان به کاربری تجاری، مسکونی، کشاورزی و… اشاره نمود. منظور از کاربری زمین، نحوه استفاده از هر واحد زمین در سطح شهر یا روستا است. همچنین نوع فعالیت هایی که در قطعات مختلف زمین، صورت می گیرد. در ادامه مقاله، به توضیح چند نمونه از انواع کاربری های زمین در شمال می پردازیم.

زمین با کاربری مسکونی


کاربری مسکونی متعلق به زمین هایی می باشد که از پتانسیل سکونت برخوردار هستند و مناسب برای سکونت است. درواقع زمین با کاربری مسکونی، به زمینی گفته می شود که فعلا فاقد ساخت و ساز می باشد. ولی دارای مجوز ساخت واحد مسکونی از شهرداری است یا میتوان این مجوز را برای آن گرفت. قابل ذکر است که مجوز زمین های مسکونی شهری را باید از شهرداری و زمین های مسکونی واقع در روستا را از دهیاری دریافت کرد. همچنین سندهای زمین های مسکونی از ارزش بالایی برخوردار می باشند. زیرا امکان ساخت و ساز چند طبقه در این زمین ها وجود دارد که فروش چند برابری از مساحت زمین ایجاد می شود. بنابراین توصیه میکنیم که در خرید زمین شمال، زمین های با کاربری مسکونی را در اولویت خود قرار دهید.

زمین با کاربری کشاورزی


زمین با کاربری کشاورزی به دو گروه زمین زراعی و باغ، دسته بندی می شود:
زمین کاربری زراعی شمال: زمین زراعی معمولا در مناطقی که قبلا روستا بوده و الان تبدیل به شهر شده اند و همچنین در روستاها وجود دارند. در این نوع از کاربری زمین، محصولاتی کشت می شوند که زودبازده هستند. مانند برنج، سبزی و صیفی جات
زمین کاربری باغ شمال: در تقسیم بندی دیگر زمین کشاورزی، با زمین باغ مواجه می شویم. در این زمین، درختان میوه کشت و پرورش می یابند.

زمین با کاربری تجاری


انواع مغازه، رستوران، عمده فروشی و دفاتر خدماتی شامل کاربری زمین تجاری هستند. البته توجه کنید که تنها وجود یک دفتر خدماتی بیانگر تجاری بودن ملک نیست، بلکه بایستی زمین دارای مجوز تجاری باشد. پس اگر قصد خرید زمین با کاربری تجاری در شمال را دارید، به این نکته توجه کنید.

قیمت خرید زمین در شمال


برای اینکه بتوانید زمین در شمال را با قیمت مناسب تری خریداری نمایید، لازم است تا ابتدا صبر و حوصله کافی در این مورد داشته باشید. سپس تحقیقات و بررسی های لازم برای یافتن زمین با قیمت مناسب را انجام دهید. پس بایستی وقت و زمان کافی برای خرید زمین شمال اختصاص دهید. به طور مثال ممکن است صاحب زمینی به دلیل مشکل مالی که دارد، آن را با قیمت پایین تر از ارزشی که دارد به فروش برساند. همچنین ممکن است عوامل و فاکتورهای متعددی، تعیین کننده قیمت زمین در شمال باشد. رونق بازار مسکن و سرعت ساخت و ساز، از جمله مهمترین موارد موثر بر قیمت زمین به شمار می رود. پس مواقعی که در بازار مسکن رکود به وجود بیاید، قیمت خرید و فروش زمین نیز تغییری نمی کند. ولی با رونق یافتن بازار مسکن، قیمت زمین نیز افزایش پیدا خواهد نمود.

موقعیت مکانی خرید زمین در شمال


بهتر است برای خرید زمین در شمال، به مراکز شهر مراجعه کنید که همیشه دارای متقاضی است. به طور کلی یکی از روش های سرمایه گذاری درست در زمینه خرید زمین شمال، بررسی موقعیت مکانی آن می باشد. پس سعی کنید که سرمایه خود را صرف زمینی کنید که میتواند پیشرفت کند و سبب افزایش سرمایه تان شود. به طور مثال، قرار گرفتن زمین شمال در کنار خیابان که مسیر اصلی رفت و آمد افراد است یا دو نبش بودن آن و… سبب افزایش ارزش افزوده زمین می شود.

نتیجه گیری


خرید زمین در شمال برای سرمایه گذاری یکی از روش هایی است که اشخاص با استفاده از آن، میتوانند پیشرفت کنند. موقعیت جغرافیایی و اقتصادی شمال، تضمین کننده سودآوری و سرمایه افراد می باشد و با خرید زمین های این منطقه، آینده روشنی در انتظار مالکانشان خواهد بود. ولی بایستی نکات و موارد بسیاری را در این زمینه مورد توجه خود قرار دهید. ابتدا باید از کارشناسان و مشاوران معتبر کمک بگیرید. سپس به موقعیت و محل قرار گیری زمین توجه کنید. در این محتوا سعی نمودیم که اطلاعات مفیدی را در مورد خرید زمین در شمال به شما همراهان ارائه دهیم. چنانچه پرسشی در این زمینه داشته یا قصد خرید زمین در شمال کشور را دارید، میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار کنید.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان