شمال کشور به دلیل داشتن آب و هوای خوب و مزارع سرسبز، یکی از مناطق توریستی و گردشگری محسوب می شود. هر ساله تعداد زیادی از گردشگران و توریست ها به شهرهای مختلفی در شمال کشور، مسافرت می کنند و از این طریق، پول و ارز بسیاری در اختیار افراد ساکن در آنجا قرار می گیرد. موقعیت اقتصادی و جغرافیایی بسیار خوب این منطقه، سبب شده است تا افراد بسیاری برای خرید زمین در شمال و مازندران اقدام کنند. خرید زمین اعم از مسکونی، تجاری و کشاورزی نوعی سرمایه گذاری برای خریداران آن به شمار می رود. زیرا تقاضای زیادی برای خرید و فروش زمین در شمال وجود دارد و میتوان از این طریق، به سود بالایی دست یافت.

خرید دو قطعه زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3605
خرید دو قطعه زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین10000 متر
مشخصه ملکشهرکی
17 میلیارد تومان
خرید 300 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3423
خرید 300 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
2.85 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید 1163 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3734
خرید 1163 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1163 متر
مشخصه ملکشهرکی
29 میلیارد تومان
تهاتر دارد
 خرید 300 متر زمین تجاری-مسکونی در چلک نوشهر
زمین
کد ملک: 4022
خرید 300 متر زمین تجاری-مسکونی در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
12 میلیارد تومان
خرید 1114 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3153
خرید 1114 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1114 متر
مشخصه ملکمستقل
30 میلیارد تومان
فروش 480 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3705
فروش 480 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین480 متر
مشخصه ملکمستقل
8.16 میلیارد تومان
خرید 740 متر زمین ساحلی در چلک نوشهر
زمین
کد ملک: 3852
خرید 740 متر زمین ساحلی در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین740 متر
مشخصه ملکشهرکی
19.2 میلیارد تومان
فروش 215 متر زمین مستقل در چلک نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4158
فروش 215 متر زمین مستقل در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین215 متر
مشخصه ملکمستقل
4.3 میلیارد تومان
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2944
فروش زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین360 متر
مشخصه ملکمستقل
3.6 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3041
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکمستقل
3.25 میلیارد تومان
خرید 488 متر زمین شهرکی ساحلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3554
خرید 488 متر زمین شهرکی ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین488 متر
مشخصه ملکشهرکی
17.568 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی 300 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 2972
خرید زمین شهرکی 300 متری در نوشهر
متراژ زمین300 متر
3.75 میلیارد تومان
خرید280 متر زمین مستقل داخل بافت در نوشهر
زمین
کد ملک: 3127
خرید280 متر زمین مستقل داخل بافت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
مشخصه ملکمستقل
2.1 میلیارد تومان
فروش 415 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 3064
فروش 415 متر زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین415 متر
4.15 میلیارد تومان
خرید۱۲ قواره زمین با متراژ متفاوت در ونوش نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: ۴۰۸۲
خرید۱۲ قواره زمین با متراژ متفاوت در ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.3 میلیارد تومان
خرید 750 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3833
خرید 750 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین750 متر
مشخصه ملکشهرکی
15.7 میلیارد تومان
فروش 400 متر زمین به همراه 600 متر پی و اسکلت ساخته شده در نوشهر
زمین
کد ملک: 3749
فروش 400 متر زمین به همراه 600 متر پی و اسکلت ساخته شده در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکمستقل
4.2 میلیارد تومان
فروش 260 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3294
فروش 260 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
مشخصه ملکمستقل
3.9 میلیارد تومان
خرید 500 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3298
خرید 500 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکشهرکی
15 میلیارد تومان
خرید 10000متر زمین مستقل جنگلی در ونوش نوشهر
زمین
کد ملک: 3964
خرید 10000متر زمین مستقل جنگلی در ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین10000 متر
مشخصه ملکمستقل
80 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3024
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین194 متر
مشخصه ملکمستقل
1.746 میلیارد تومان
خرید 360 زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4029
خرید 360 زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.2 میلیارد تومان
خرید 250 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3293
خرید 250 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.25 میلیارد تومان
خرید380 متر زمین جنگلی در نوشهر
3 هفته پیش
زمین
کد ملک: 4714
خرید380 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین380 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.6 میلیارد تومان
فروش 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3009
فروش 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین300 متر
3 میلیارد تومان
خرید زمین جنگلی در منطقه توریستی نوشهر
4 روز پیش
زمین
کد ملک: 4809
خرید زمین جنگلی در منطقه توریستی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین348 متر
مشخصه ملکشهرکی
7 میلیارد تومان
فروش 520 متر زمین با کاربری مسکونی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: ۴۰۸۱
فروش 520 متر زمین با کاربری مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین520 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.3 میلیارد تومان
خرید زمین 470 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3927
خرید زمین 470 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین470 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.7 میلیارد تومان
فروش 363 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3396
فروش 363 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین363 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.086 میلیارد تومان
خرید دو قطعه زمین داخل بافت در نوشهر
زمین
کد ملک: 3028
خرید دو قطعه زمین داخل بافت در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین212 متر
مشخصه ملکمستقل
3.392 میلیارد تومان
خرید 280 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3393
خرید 280 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
مشخصه ملکمستقل
1.316 میلیارد تومان
خرید دو قطعه زمین به مساحت 512 متر و 312 متر در نوشهر
زمین
کد ملک: 3848
خرید دو قطعه زمین به مساحت 512 متر و 312 متر در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین512 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.1 میلیارد تومان
خرید 980 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3292
خرید 980 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین980 متر
مشخصه ملکمستقل
19.6 میلیارد تومان
خرید 377 متر زمین مستقل ساحلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3422
خرید 377 متر زمین مستقل ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین377 متر
مشخصه ملکمستقل
13 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی 822 متر در نوشهر
زمین
کد ملک: 2937
خرید زمین مستقل جنگلی 822 متر در نوشهر
متراژ زمین822 متر
10.68 میلیارد تومان
فروش 550 متر زمین جنگلی در نوشهر
10 ساعت پیش
زمین
کد ملک: 4834
فروش 550 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.4 میلیارد تومان
خرید 308 متر زمین جنگلی در منطقه توریستی نوشهر
زمین
کد ملک: 3896
خرید 308 متر زمین جنگلی در منطقه توریستی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین308 متر
مشخصه ملکشهرکی
3 میلیارد تومان
خرید 280 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3247
خرید 280 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
مشخصه ملکمستقل
2.8 میلیارد تومان
خرید 1900 متر زمین دارای سند تک برگ در نوشهر
12 ساعت پیش
زمین
کد ملک: 4833
خرید 1900 متر زمین دارای سند تک برگ در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1900 متر
مشخصه ملکمستقل
28.5 میلیارد تومان
فروش 435 متر زمین با کاربری مسکونی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: ۴۰۸۱
فروش 435 متر زمین با کاربری مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین435 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.1 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3210
خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
خرید 580 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3120
خرید 580 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین580 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.83 میلیارد تومان
خرید 310 متر زمین شهرکی و جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3300
خرید 310 متر زمین شهرکی و جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین310 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.03 میلیارد تومان
خرید 330 متر زمین شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4114
خرید 330 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.7 میلیارد تومان
خرید 242 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3371
خرید 242 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین242 متر
مشخصه ملکشهرکی
1.695 میلیارد تومان
خرید 9 قواره زمین از 496 متر الی 685 متر در نوشهر
زمین
کد ملک: 3771
خرید 9 قواره زمین از 496 متر الی 685 متر در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکشهرکی
8.2 میلیارد تومان
خرید 330 متر زمین جنگلی شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4000
خرید 330 متر زمین جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
مشخصه ملکشهرکی
5 میلیارد تومان
خرید 210 متر زمین جنگلی شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3361
خرید 210 متر زمین جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.15 میلیارد تومان
فروش 240 متر زمین شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 4178
فروش 240 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین240 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.8 میلیارد تومان
خرید 450 متر زمین جنگلی با ویو دریا و جنگل در نوشهر
1 روز پیش
زمین
کد ملک: 4821
خرید 450 متر زمین جنگلی با ویو دریا و جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
مشخصه ملکشهرکی
9 میلیارد تومان
فروش 500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3139
فروش 500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
مشخصه ملکمستقل
12 میلیارد تومان
خرید 700 متر زمین خالص شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3000
خرید 700 متر زمین خالص شهرکی در نوشهر
متراژ زمین700 متر
14 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی سنددار در نوشهر
9 ساعت پیش
زمین
کد ملک: 4836
خرید زمین شهرکی سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکشهرکی
18 میلیارد تومان
خرید 430 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 4017
خرید 430 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین430 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.9 میلیارد تومان
خرید 400 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 2994
خرید 400 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین400 متر
6.8 میلیارد تومان
خرید 322 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3385
خرید 322 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین322 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.255 میلیارد تومان
خرید 290 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3617
خرید 290 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین290 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.335 میلیارد تومان
خرید 272 متر زمین با کاربری مسکونی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: ۴۰۸۱
خرید 272 متر زمین با کاربری مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین272 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.8 میلیارد تومان
فروش 340 متر زمین پلاک یک جنگل در نوشهر
4 روز پیش
زمین
کد ملک: 4814
فروش 340 متر زمین پلاک یک جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
مشخصه ملکمستقل
8.6 میلیارد تومان
فروش زمین مستقل 960 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 3468
فروش زمین مستقل 960 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین960 متر
مشخصه ملکمستقل
9 بیلیون تومان

همانطور که اشاره نمودیم، خرید انواع زمین در شمال از لحاظ اقتصادی در جایگاه بالایی قرار دارد و میتواند با کاربری های مختلفی که دارد، به نفع افراد باشد. به طور مثال کسانی که میخواهند در حوزه کشاورزی اشتغال ایجاد نموده و سرمایه گذاری داشته باشند، زمین های کشاورزی شمال بهترین انتخاب برایشان می باشد. زیرا این منطقه از بارندگی خوب و آب و هوای مرطوبی برخوردار است که پتانسیل لازم برای کشت و پرورش گیاهان را دارد. اگر شما نیز قصد خرید زمین در شمال را دارید، توصیه می کنیم که تا پایان مقاله همراه ما باشید. ما به ارائه مطالبی خواهیم پرداخت که به شما در خرید زمین کمک می کند.

سرمایه گذاری از طریق خرید زمین شمال


یکی از روش های اصولی سرمایه گذاری از گذشته، خرید زمین شمال است. در واقع بسیاری از افراد به دنبال استفاده از سرمایه های خود برای خرید زمین هستند تا با پیشرفت قیمت ها، سود قابل توجهی را کسب کنند. مزایای خرید زمین شمال، بیشمار می باشد و شما میتوانید با خریداری زمین هایی که دارای افزایش رویه تراکم هستند، سرمایه بالایی را به دست آورید. پس اگر قصد سرمایه گذاری از این روش را دارید، پیشنهاد میکنیم که به مواردی مانند متراژ زمین، شرایط و موقعیت مکانی آن توجه کنید.

انواع کاربری زمین در شمال


در شمال کاربری زمین با انواع متعددی وجود دارد که از جمله آن میتوان به کاربری تجاری، مسکونی، کشاورزی و… اشاره نمود. منظور از کاربری زمین، نحوه استفاده از هر واحد زمین در سطح شهر یا روستا است. همچنین نوع فعالیت هایی که در قطعات مختلف زمین، صورت می گیرد. در ادامه مقاله، به توضیح چند نمونه از انواع کاربری های زمین در شمال می پردازیم.

زمین با کاربری مسکونی


کاربری مسکونی متعلق به زمین هایی می باشد که از پتانسیل سکونت برخوردار هستند و مناسب برای سکونت است. درواقع زمین با کاربری مسکونی، به زمینی گفته می شود که فعلا فاقد ساخت و ساز می باشد. ولی دارای مجوز ساخت واحد مسکونی از شهرداری است یا میتوان این مجوز را برای آن گرفت. قابل ذکر است که مجوز زمین های مسکونی شهری را باید از شهرداری و زمین های مسکونی واقع در روستا را از دهیاری دریافت کرد. همچنین سندهای زمین های مسکونی از ارزش بالایی برخوردار می باشند. زیرا امکان ساخت و ساز چند طبقه در این زمین ها وجود دارد که فروش چند برابری از مساحت زمین ایجاد می شود. بنابراین توصیه میکنیم که در خرید زمین شمال، زمین های با کاربری مسکونی را در اولویت خود قرار دهید.

زمین با کاربری کشاورزی


زمین با کاربری کشاورزی به دو گروه زمین زراعی و باغ، دسته بندی می شود:
زمین کاربری زراعی شمال: زمین زراعی معمولا در مناطقی که قبلا روستا بوده و الان تبدیل به شهر شده اند و همچنین در روستاها وجود دارند. در این نوع از کاربری زمین، محصولاتی کشت می شوند که زودبازده هستند. مانند برنج، سبزی و صیفی جات
زمین کاربری باغ شمال: در تقسیم بندی دیگر زمین کشاورزی، با زمین باغ مواجه می شویم. در این زمین، درختان میوه کشت و پرورش می یابند.

زمین با کاربری تجاری


انواع مغازه، رستوران، عمده فروشی و دفاتر خدماتی شامل کاربری زمین تجاری هستند. البته توجه کنید که تنها وجود یک دفتر خدماتی بیانگر تجاری بودن ملک نیست، بلکه بایستی زمین دارای مجوز تجاری باشد. پس اگر قصد خرید زمین با کاربری تجاری در شمال را دارید، به این نکته توجه کنید.

قیمت خرید زمین در شمال


برای اینکه بتوانید زمین در شمال را با قیمت مناسب تری خریداری نمایید، لازم است تا ابتدا صبر و حوصله کافی در این مورد داشته باشید. سپس تحقیقات و بررسی های لازم برای یافتن زمین با قیمت مناسب را انجام دهید. پس بایستی وقت و زمان کافی برای خرید زمین شمال اختصاص دهید. به طور مثال ممکن است صاحب زمینی به دلیل مشکل مالی که دارد، آن را با قیمت پایین تر از ارزشی که دارد به فروش برساند. همچنین ممکن است عوامل و فاکتورهای متعددی، تعیین کننده قیمت زمین در شمال باشد. رونق بازار مسکن و سرعت ساخت و ساز، از جمله مهمترین موارد موثر بر قیمت زمین به شمار می رود. پس مواقعی که در بازار مسکن رکود به وجود بیاید، قیمت خرید و فروش زمین نیز تغییری نمی کند. ولی با رونق یافتن بازار مسکن، قیمت زمین نیز افزایش پیدا خواهد نمود.

موقعیت مکانی خرید زمین در شمال


بهتر است برای خرید زمین در شمال، به مراکز شهر مراجعه کنید که همیشه دارای متقاضی است. به طور کلی یکی از روش های سرمایه گذاری درست در زمینه خرید زمین شمال، بررسی موقعیت مکانی آن می باشد. پس سعی کنید که سرمایه خود را صرف زمینی کنید که میتواند پیشرفت کند و سبب افزایش سرمایه تان شود. به طور مثال، قرار گرفتن زمین شمال در کنار خیابان که مسیر اصلی رفت و آمد افراد است یا دو نبش بودن آن و… سبب افزایش ارزش افزوده زمین می شود.

نتیجه گیری


خرید زمین در شمال برای سرمایه گذاری یکی از روش هایی است که اشخاص با استفاده از آن، میتوانند پیشرفت کنند. موقعیت جغرافیایی و اقتصادی شمال، تضمین کننده سودآوری و سرمایه افراد می باشد و با خرید زمین های این منطقه، آینده روشنی در انتظار مالکانشان خواهد بود. ولی بایستی نکات و موارد بسیاری را در این زمینه مورد توجه خود قرار دهید. ابتدا باید از کارشناسان و مشاوران معتبر کمک بگیرید. سپس به موقعیت و محل قرار گیری زمین توجه کنید. در این محتوا سعی نمودیم که اطلاعات مفیدی را در مورد خرید زمین در شمال به شما همراهان ارائه دهیم. چنانچه پرسشی در این زمینه داشته یا قصد خرید زمین در شمال کشور را دارید، میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار کنید.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان