مازندران به بهشت ایران زمین و جزء سرسبز ترین منطقه ایران زیبا به حساب می آید. این استان گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند و پذیرای طبیعت گردان است. مازندران به خاطر همجوار بودن با دریا خزر، غارها، چشمه ها، بوستان های جنگلی و صدها مناطق تاریخی و تفریحی مازندران را نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به مهم ترین قطب گردشگری تبدیل کرده است.

فروش خرید کلبه جنگلی با 4000 متر مساحت در چلک نوشهر
ویلا
کد ملک: 792
فروش خرید کلبه جنگلی با 4000 متر مساحت در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین4000 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
65 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی و مبله در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2714
خرید ویلا مستقل جنگلی و مبله در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا181 متر
مشخصه ملکمستقل
3.9 میلیارد تومان
خرید ویلا استخردار جنگلی شهرکی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4074
خرید ویلا استخردار جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1100 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
18 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3703
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
21 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2938
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین220 متر
متراژ بنا240 متر
مشخصه ملکمستقل
6.7 میلیارد تومان
فروش ویلای شهرکی جنگلی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2942
فروش ویلای شهرکی جنگلی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
10.3 میلیارد تومان
خرید ویلا فلت نما چوبی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4078
خرید ویلا فلت نما چوبی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا160 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.5 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2934
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
6.5 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4715
فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین240 متر
متراژ بنا170 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با 200 متر بنا در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 2573
خرید ویلا مستقل با 200 متر بنا در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین270 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
5.2 میلیارد تومان
خریدویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2796
خریدویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکشهرکی
10.1 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 714
خرید ویلا مستقل استخردار در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین535 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکمستقل
13 میلیارد تومان
خرید ویلا با 520 متر زمین در نوشهر
1 ماه پیش
ویلا
کد ملک: 4870
خرید ویلا با 520 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین520 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
12.5 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4098
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا315 متر
مشخصه ملکمستقل
11 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2929
خرید ویلا مستقل شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.7 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 1227
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا600 متر
مشخصه ملکمستقل
18 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی  مدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4845
خرید ویلا جنگلی مدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین505 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکمستقل
13.2 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3587
فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا290 متر
مشخصه ملکشهرکی
7 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3234
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین325 متر
متراژ بنا440 متر
مشخصه ملکشهرکی
13 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3470
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
خرید ویلا متراژ بالا استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4782
خرید ویلا متراژ بالا استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1550 متر
متراژ بنا550 متر
مشخصه ملکشهرکی
50 میلیارد تومان
خرید ویلاباغ ساحلی 480 متری سند دار در شمال
1 ماه پیش
ویلا
کد ملک: 4886
خرید ویلاباغ ساحلی 480 متری سند دار در شمال
موقعیتساحلی
متراژ زمین1275 متر
متراژ بنا480 متر
مشخصه ملکشهرکی
70 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی با 288 متر بنا در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 2650
خرید ویلا شهرکی با 288 متر بنا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا288 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3387
خرید ویلا مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین415 متر
متراژ بنا150 متر
مشخصه ملکمستقل
13.695 میلیارد تومان
فروش ویلا باغ مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3741
فروش ویلا باغ مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1900 متر
متراژ بنا260 متر
مشخصه ملکمستقل
20 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با چشم انداز کامل جنگل و دریا در ونوش نوشهر
ویلا
کد ملک: 4049
خرید ویلا مستقل با چشم انداز کامل جنگل و دریا در ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین287 متر
متراژ بنا310 متر
مشخصه ملکمستقل
9 میلیارد تومان
خرید ویلای استخردار نما مدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3925
خرید ویلای استخردار نما مدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین530 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
21 میلیارد تومان
خرید ویلا نما سنگ جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2774
خرید ویلا نما سنگ جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین408 متر
متراژ بنا170 متر
مشخصه ملکمستقل
6.7 میلیارد تومان
خرید ویلا تریپلکس مدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3196
خرید ویلا تریپلکس مدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین522 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکشهرکی
19 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار با 600 متر بنا در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 706
خرید ویلا مستقل استخردار با 600 متر بنا در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا600 متر
مشخصه ملکمستقل
23 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4085
فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
18 میلیارد تومان
فروش ویلا استخر دار مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3492
فروش ویلا استخر دار مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4828
خرید ویلا نما مدرن جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین312 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکمستقل
8 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2986
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین227 متر
متراژ بنا340 متر
مشخصه ملکشهرکی
8.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2941
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین419 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
6.4 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3106
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
11.5 میلیارد تومان
فروش ویلای دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3917
فروش ویلای دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا240 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن با طراحی خاص در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4024
خرید ویلا نما مدرن با طراحی خاص در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین700 متر
متراژ بنا600 متر
مشخصه ملکشهرکی
60 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 764
خرید ویلا مستقل جنگلی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین470 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
19 میلیارد تومان
خرید ویلا باغ ساحلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4733
خرید ویلا باغ ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین1076 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکشهرکی
43.1 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی و ساحلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3312
فروش ویلا شهرکی و ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
20 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3211
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین270 متر
متراژ بنا320 متر
مشخصه ملکشهرکی
8 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3421
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1160 متر
متراژ بنا230 متر
مشخصه ملکمستقل
23 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی نمامدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3349
خرید ویلا شهرکی جنگلی نمامدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا447 متر
مشخصه ملکشهرکی
11.5 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی با 240 متر بنا در سیسنگان
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 2615
فروش ویلا جنگلی با 240 متر بنا در سیسنگان
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا240 متر
مشخصه ملکمستقل
5.7 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3144
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.9 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی 240 متری جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 688
خرید ویلا شهرکی 240 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا240 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3204
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا210 متر
مشخصه ملکمستقل
5.7 میلیارد تومان
خرید ویلای مدرن با نمای خاص در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4167
خرید ویلای مدرن با نمای خاص در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین404 متر
متراژ بنا330 متر
مشخصه ملکشهرکی
11 میلیارد تومان
فروش ویلا نما مدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2958
فروش ویلا نما مدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا380 متر
مشخصه ملکشهرکی
12.8 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی در قبرس شمالی
ویلا
کد ملک: 752
خرید ویلا شهرکی در قبرس شمالی
موقعیتساحلی
متراژ بنا150 متر
مشخصه ملکشهرکی
234 هزار یورو
فروش ویلا نمامدرن شهرکی و استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 753
فروش ویلا نمامدرن شهرکی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین470 متر
متراژ بنا670 متر
مشخصه ملکشهرکی
25 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس شهرکی و جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3321
خرید ویلا دوبلکس شهرکی و جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا190 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.9 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در ونوش
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 2675
خرید ویلا جنگلی مستقل در ونوش
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا380 متر
مشخصه ملکمستقل
14.3 میلیارد تومان
خرید ویلا 750 متری استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4792
خرید ویلا 750 متری استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا750 متر
مشخصه ملکشهرکی
30 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3810
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین590 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3581
فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
25 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3283
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین580 متر
متراژ بنا170 متر
مشخصه ملکمستقل
8.5 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس جنگلی مستقل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2708
خرید ویلا دوبلکس جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین235 متر
متراژ بنا210 متر
مشخصه ملکمستقل
5.2 میلیارد تومان

جاذبه های گردشگری مازندران

دریاچه شورمست

در مسیر جاده فیروزکوه دریاچه شورمست قرار دارد که نزدیک به سنگده است. این دریاچه بسیار زیبا و بی نظیر که در دل جنگل های توسکا قرار گرفته است در هر فصلی زیبایی های خاص خود را دارد.

باداب سورت

چشمه باداب سورت ژئو پارکی بی نظیر هم در مازندران و هم در کل دنیا محسوب می شود که بر اثر چین خوردگی های زمین به شکل پلکانی در آمده است. رنگ های بی نظیر کانی های موجود در حوضچه های این چشمه باعث شده تا هر حوضچه به یک رنگ خاص در بیاید. بهترین فصل برای سفر به این چشمه فصل بهار است.

دریاچه چورت

از زیبا ترین دریاچه های مازندران دریاچه چورت است. اگر در زمان خلوتی به آنجا بروید صدای پرندگان و صدای طبیعت را به خوبی می شنوید. روی این دریاچه را مه گرفته است و درختان از درون دریاچه سر بیرون آورده اند. نام اصلی این دریاچه میانشه است اما به دلیل اینکه به روستا چورت نزدیک است، به آن دریاچه چورت می گویند.

مزایا خرید ویلا در مازندران

مازندران با پیشرفت در زمینه گردشگری و جلوه های طبیعی خداوند باعث مزایای زیادی برای این استان شده است. خرید ویلا در مازندران جزء کم ریسک ترین، پر سودترین و مطمئن ترین سرمایه گذاری ها است. در سال های اخیر و توجه زیادی که به گردشگری می شود باعث شده که در شهر های شمالی بازار مسکن رونق پیدا کند.

سرمایه گذاری در مازندران

خرید ویلا در مازندران از جمله فعالیت هایی است که افراد می توانند با قرار دادن سرمایه خود در این راه به سود خوبی برسند. شما میتوانید در مازندران ویلاهای متفاوت با نماهای متنوع را ببینید و طبق سلیقه خود خریداری کنید مانند: ویلا ساحلی، ویلا جنگلی، ویلا باغ و...

قیمت خرید ویلا در مازندران

این روزها تقاضا خرید ویلا زیاد شده است و در عین حال عرضه آن کم و فروشنده هایی در مازندران هستند که با قیمت هایی غیر واقعی اقدام به فروش ویلا میکنند. باید به این مورد توجه کنید اگر ویلایی با قیمتی ارزان تر از آنچه که باید به شما پیشنهاد شد باید اسناد و مدارک مربوط به آن ویلا را درست بررسی کنید. جهت خرید بهترین ویلا با قیمت مناسب با آقای ویلا در تماس باشید.

خرید ویلا باغ در مازندران

ویلا باغ یک زمین بزرگ با درختان و گیاهان متنوع و وجود یک خانه بزرگ میان آن است. داشتن ویلا باغ مخصوصا برای افرادی که در کلان شهر ها زندگی میکنند بسیار دلنشین است زیرا از فضای شلوغ و آب و هوای آلوده میتوانند وارد یک فضا سرسبز با آرامش شوند. اگر میخواهید ویلا باغ هایی با قیمت مناسب را پیدا کنید به وبسایت آقای ویلا مراجعه کنید.

مزایا خرید زمین

مقرون به صرفه بودن
سفارشی سازی بیشتر
نگهداری کم
هزینه های کمتر
کسب سود در طولانی مدت
رقابت کمتر

خرید ویلا سند دار در مازندران

اگر قصد سرمایه گذاری و خريد ويلاي مناسب در مازندران را دارید لازم است نكات مختلفی را مورد توجه قرار دهيد. از جمله میزان بودجه ای که برای خرید ویلا در نظر گرفته اید. سپس تنوع قیمت ویلاهای بخش های مختلف مازندران را در نظر بگیرید. مهمترین نکته ای که باید هنگام خرید ویلا در نظر بگیرید سند دار بودن ملک و دقت در انجام معامله است. برای اینکه بهترین انتخاب را داشته باشید حتما به مناطق مختلف این استان سر بزنید، پس از در نظر گرفتن تمامی مواردی که گفته شد و یافتن مورد مناسب جهت خرید ویلا اقدام کنید.


مزایا خرید زمین در مازندران

در مازندران خرید زمین های جنگلی، ساحلی، شهرکی و زمین های داخل بافت و غیره هر کدام ویژگی های مربوط به خود را دارند. برای مثال خرید زمین جنگلی به دلیل نوع کاربری که دارد سرمایه گذاری خوبی محسوب می شود اگر متراژ زمین زیاد باشد شما میتوانید ویلا باغ شیک در آن بسازید.

اگر به دنبال خرید ویلا و زمین با قیمت مناسب در مازندران و شمال و نوشهر، متل قو هستید میتوانید به وبسایت آقای ویلا مراجعه فرمایید.

در مازندران ویلا بخریم یا آپارتمان؟

در خانه های ویلایی این امکان وجود دارد که برای خانه خود استخر، آلاچیق و باغچه درست کنید اما در آپارتمان اجازه برای انجام همچین کارهایی وجود ندارد. در آپارتمان شما باید تابع قوانین آپارتمان نشینی باشید تا باعث سر و صدا و مزاحمت برای همسایه ها نشوید اما در ویلا شما تابع قوانین شخصی خودتون هستید.

قیمت ویلا در مازندران چقدر است؟

قیمت ویلا در مازندران به عواملی مانند: ساحلی یا جنگلی، شهرکی بودن ویلا(ویلا ساحلی به دلیل کم بودن زمین در ساحل گرانتر است)، نوع مصالح بکاررفته، موقعیت زمین که در منطقه شهری یا روستایی باشد، دسترسی به امکانات رفاهی ، امکانات ویلا مانند: استخر، سیستم های امنیتی، امکانات ورزشی یا فضای بازی، محوطه سازی، امکاناتی نظیر روف گاردن، تی وی روم یا مستر خواب بستگی دارد. حداقل قیمت ویلا در مازندران 1 میلیارد تومان می باشد. برای دیدن قیمت های بیشتر با مستر ویلا تماس بگیرید.

چطور ویلای ارزان در مازندران بخریم؟

شهرهای نوشهر، رویان و متل قو از بهترین شهرها برای خرید ویلای ارزان در مازندران هستند همچنین ویلاهای کوهستانی و جنگلی و زمین های ییلاقی از قیمت های مناسب تری برخوردار هستند.

چرا باید در مازندران ویلا بخریم؟

مازندران به دلیل آب و هوای بسیار خوب و وجود جنگل و دریا باعث شده افراد زیادی این روزها به خرید ویلا در مازندران روی بیاورند. سفرهای بدون دلیل و دغدغه در طول سال بدون وجود نگرانی از محل اقامت از ویژگی های خرید ویلا در مازندران می باشد.
 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان