مازندران به بهشت ایران زمین و جزء سرسبز ترین منطقه ایران زیبا به حساب می آید. این استان گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند و پذیرای طبیعت گردان است. مازندران به خاطر همجوار بودن با دریا خزر، غارها، چشمه ها، بوستان های جنگلی و صدها مناطق تاریخی و تفریحی مازندران را نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به مهم ترین قطب گردشگری تبدیل کرده است.

خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2564
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین430 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
11.8 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4086
خرید ویلا دوبلکس در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین315 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
خرید ویلا نما انگلیسی شهرکی و جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 739
خرید ویلا نما انگلیسی شهرکی و جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین750 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکشهرکی
23 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس ایده آل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4101
فروش ویلا دوبلکس ایده آل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا220 متر
مشخصه ملکشهرکی
5 میلیارد تومان
فروش ویلا تریپلکس شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 788
فروش ویلا تریپلکس شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکشهرکی
25 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3149
فروش ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
35 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 1889
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
11.3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی با 1000 متر بنا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 794
خرید ویلا شهرکی جنگلی با 1000 متر بنا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا1000 متر
مشخصه ملکشهرکی
34 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3526
خرید ویلا دوبلکس استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکمستقل
20 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3105
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا90 متر
مشخصه ملکمستقل
2.3 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3302
خرید ویلا مستقل جنگی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین266 متر
متراژ بنا330 متر
مشخصه ملکمستقل
7.4 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3085
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین412 متر
متراژ بنا550 متر
مشخصه ملکشهرکی
15 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3314
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین512 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2934
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
6.5 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4738
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکمستقل
17 میلیارد تومان
ویلا فلت جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4859
ویلا فلت جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا90 متر
مشخصه ملکمستقل
2.7 میلیارد تومان
خرید ویلا با 400 متر بنا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4138
خرید ویلا با 400 متر بنا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1530 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکمستقل
26 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی نمامدرن در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3349
خرید ویلا شهرکی جنگلی نمامدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا447 متر
مشخصه ملکشهرکی
11.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2694
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین950 متر
متراژ بنا130 متر
مشخصه ملکمستقل
10.3 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2909
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا390 متر
مشخصه ملکشهرکی
13.8 میلیارد تومان
فروش ویلا نما مدرن مستقل استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 726
فروش ویلا نما مدرن مستقل استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا330 متر
مشخصه ملکمستقل
8 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3130
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا280 متر
مشخصه ملکمستقل
12.7 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3587
فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا290 متر
مشخصه ملکشهرکی
7 میلیارد تومان
خرید ویلا با 450 متر بنا در نوشهر
1 ماه پیش
ویلا
کد ملک: 799
خرید ویلا با 450 متر بنا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
40 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3216
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین564 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکمستقل
10 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3999
خرید ویلا نما مدرن شهرکی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین620 متر
متراژ بنا312 متر
مشخصه ملکشهرکی
18 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3134
فروش ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین310 متر
متراژ بنا380 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3825
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین310 متر
متراژ بنا110 متر
مشخصه ملکشهرکی
4 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی دارای 300 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 5052
خرید ویلا مستقل جنگلی دارای 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا100 متر
مشخصه ملکمستقل
3.6 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 2968
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین305 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکمستقل
11.2 میلیارد تومان
خرید ویلا 170 متری دوبلکس در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3872
خرید ویلا 170 متری دوبلکس در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا170 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.5 میلیارد تومان
ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3190
ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا120 متر
مشخصه ملکمستقل
5.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 765
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین412 متر
متراژ بنا550 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی نما مدرن در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 2364
خرید ویلا مستقل جنگلی نما مدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا410 متر
مشخصه ملکمستقل
13.5 میلیارد تومان
خرید ویلای 230 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4887
خرید ویلای 230 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا230 متر
مشخصه ملکمستقل
5.6 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 776
خرید ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین900 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
35 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3136
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین480 متر
متراژ بنا130 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.7 میلیارد تومان
فروش ویلای دوبلکس با زیربنای 580 متر در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4065
فروش ویلای دوبلکس با زیربنای 580 متر در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا580 متر
مشخصه ملکمستقل
24 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3166
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
13 میلیارد تومان
فروش ویلا 450 متری دوبلکس در منطقه برند نوشهر
ویلا
کد ملک: 4129
فروش ویلا 450 متری دوبلکس در منطقه برند نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
25 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار با ویو جنگل و دریا با 450 متر بنا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2601
فروش ویلا شهرکی استخردار با ویو جنگل و دریا با 450 متر بنا در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
12.3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی با 210 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 5009
خرید ویلا شهرکی جنگلی با 210 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
9 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در ونوش نوشهر
ویلا
کد ملک: ۳۸۷۳
خرید ویلا جنگلی مستقل در ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین352 متر
متراژ بنا۳۸۰ متر
مشخصه ملکمستقل
9.5 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4128
خرید ویلا دوبلکس استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
25 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن در ونوش  نوشهر
ویلا
کد ملک: 4028
خرید ویلا نما مدرن در ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین456 متر
متراژ بنا405 متر
مشخصه ملکشهرکی
14.5 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید ویلا دوبلکس مستقل جنگلی با 240 متر بنا در نوشهر
1 ماه پیش
ویلا
کد ملک: 5735
خرید ویلا دوبلکس مستقل جنگلی با 240 متر بنا در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین313 متر
متراژ بنا240 متر
مشخصه ملکمستقل
14.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی ساحلی با چشم انداز جنگل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4958
خرید ویلا شهرکی ساحلی با چشم انداز جنگل در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا460 متر
مشخصه ملکشهرکی
30 میلیارد تومان
فروش ویلا متراژ بالا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4864
فروش ویلا متراژ بالا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا1000 متر
مشخصه ملکشهرکی
62 میلیارد تومان
فروش ویلا استخردار مدرن در شمال
ویلا
کد ملک: ۴۹۲۳
فروش ویلا استخردار مدرن در شمال
موقعیتجنگلی
متراژ زمین۴۲۰ متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
خرید ویلای شهرکی استخردار جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3489
خرید ویلای شهرکی استخردار جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین620 متر
متراژ بنا480 متر
مشخصه ملکشهرکی
23 میلیارد تومان
فروش ویلا نما مدرن شهرکی و جنگلی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 744
فروش ویلا نما مدرن شهرکی و جنگلی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
28 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی دارای 300 متر زمین در نوشهر
4 هفته پیش
ویلا
کد ملک: 5738
فروش ویلا مستقل جنگلی دارای 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
13.5 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2928
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا100 متر
مشخصه ملکمستقل
6.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی دارای 260 متر زمین در نوشهر
3 روز پیش
ویلا
کد ملک: 5809
خرید ویلا مستقل جنگلی دارای 260 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا260 متر
مشخصه ملکمستقل
13 میلیارد تومان
خرید ویلا در قبرس شمالی
ویلا
کد ملک: 745
خرید ویلا در قبرس شمالی
موقعیتساحلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
296 هزار یورو
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3342
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین505 متر
متراژ بنا120 متر
مشخصه ملکمستقل
8.2 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2871
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکشهرکی
8.2 میلیارد تومان
فروش ویلا با جکوزی و سونا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4127
فروش ویلا با جکوزی و سونا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
25 میلیارد تومان
خرید ویلا ۴۳۰ متری استخردار در شهرک برند در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4175
خرید ویلا ۴۳۰ متری استخردار در شهرک برند در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا430 متر
مشخصه ملکشهرکی
15 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی دارای 350 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 5502
خرید ویلا مستقل جنگلی دارای 350 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا220 متر
مشخصه ملکمستقل
9 میلیارد تومان

جاذبه های گردشگری مازندران

دریاچه شورمست

در مسیر جاده فیروزکوه دریاچه شورمست قرار دارد که نزدیک به سنگده است. این دریاچه بسیار زیبا و بی نظیر که در دل جنگل های توسکا قرار گرفته است در هر فصلی زیبایی های خاص خود را دارد.

باداب سورت

چشمه باداب سورت ژئو پارکی بی نظیر هم در مازندران و هم در کل دنیا محسوب می شود که بر اثر چین خوردگی های زمین به شکل پلکانی در آمده است. رنگ های بی نظیر کانی های موجود در حوضچه های این چشمه باعث شده تا هر حوضچه به یک رنگ خاص در بیاید. بهترین فصل برای سفر به این چشمه فصل بهار است.

دریاچه چورت

از زیبا ترین دریاچه های مازندران دریاچه چورت است. اگر در زمان خلوتی به آنجا بروید صدای پرندگان و صدای طبیعت را به خوبی می شنوید. روی این دریاچه را مه گرفته است و درختان از درون دریاچه سر بیرون آورده اند. نام اصلی این دریاچه میانشه است اما به دلیل اینکه به روستا چورت نزدیک است، به آن دریاچه چورت می گویند.

مزایا خرید ویلا در مازندران

مازندران با پیشرفت در زمینه گردشگری و جلوه های طبیعی خداوند باعث مزایای زیادی برای این استان شده است. خرید ویلا در مازندران جزء کم ریسک ترین، پر سودترین و مطمئن ترین سرمایه گذاری ها است. در سال های اخیر و توجه زیادی که به گردشگری می شود باعث شده که در شهر های شمالی بازار مسکن رونق پیدا کند.

سرمایه گذاری در مازندران

خرید ویلا در مازندران از جمله فعالیت هایی است که افراد می توانند با قرار دادن سرمایه خود در این راه به سود خوبی برسند. شما میتوانید در مازندران ویلاهای متفاوت با نماهای متنوع را ببینید و طبق سلیقه خود خریداری کنید مانند: ویلا ساحلی، ویلا جنگلی، ویلا باغ و...

قیمت خرید ویلا در مازندران

این روزها تقاضا خرید ویلا زیاد شده است و در عین حال عرضه آن کم و فروشنده هایی در مازندران هستند که با قیمت هایی غیر واقعی اقدام به فروش ویلا میکنند. باید به این مورد توجه کنید اگر ویلایی با قیمتی ارزان تر از آنچه که باید به شما پیشنهاد شد باید اسناد و مدارک مربوط به آن ویلا را درست بررسی کنید. جهت خرید بهترین ویلا با قیمت مناسب با آقای ویلا در تماس باشید.

خرید ویلا باغ در مازندران

ویلا باغ یک زمین بزرگ با درختان و گیاهان متنوع و وجود یک خانه بزرگ میان آن است. داشتن ویلا باغ مخصوصا برای افرادی که در کلان شهر ها زندگی میکنند بسیار دلنشین است زیرا از فضای شلوغ و آب و هوای آلوده میتوانند وارد یک فضا سرسبز با آرامش شوند. اگر میخواهید ویلا باغ هایی با قیمت مناسب را پیدا کنید به وبسایت آقای ویلا مراجعه کنید.

مزایا خرید زمین

مقرون به صرفه بودن
سفارشی سازی بیشتر
نگهداری کم
هزینه های کمتر
کسب سود در طولانی مدت
رقابت کمتر

خرید ویلا سند دار در مازندران

اگر قصد سرمایه گذاری و خريد ويلاي مناسب در مازندران را دارید لازم است نكات مختلفی را مورد توجه قرار دهيد. از جمله میزان بودجه ای که برای خرید ویلا در نظر گرفته اید. سپس تنوع قیمت ویلاهای بخش های مختلف مازندران را در نظر بگیرید. مهمترین نکته ای که باید هنگام خرید ویلا در نظر بگیرید سند دار بودن ملک و دقت در انجام معامله است. برای اینکه بهترین انتخاب را داشته باشید حتما به مناطق مختلف این استان سر بزنید، پس از در نظر گرفتن تمامی مواردی که گفته شد و یافتن مورد مناسب جهت خرید ویلا اقدام کنید.


مزایا خرید زمین در مازندران

در مازندران خرید زمین های جنگلی، ساحلی، شهرکی و زمین های داخل بافت و غیره هر کدام ویژگی های مربوط به خود را دارند. برای مثال خرید زمین جنگلی به دلیل نوع کاربری که دارد سرمایه گذاری خوبی محسوب می شود اگر متراژ زمین زیاد باشد شما میتوانید ویلا باغ شیک در آن بسازید.

اگر به دنبال خرید ویلا و زمین با قیمت مناسب در مازندران و شمال و نوشهر، متل قو هستید میتوانید به وبسایت آقای ویلا مراجعه فرمایید.

در مازندران ویلا بخریم یا آپارتمان؟

در خانه های ویلایی این امکان وجود دارد که برای خانه خود استخر، آلاچیق و باغچه درست کنید اما در آپارتمان اجازه برای انجام همچین کارهایی وجود ندارد. در آپارتمان شما باید تابع قوانین آپارتمان نشینی باشید تا باعث سر و صدا و مزاحمت برای همسایه ها نشوید اما در ویلا شما تابع قوانین شخصی خودتون هستید.

قیمت ویلا در مازندران چقدر است؟

قیمت ویلا در مازندران به عواملی مانند: ساحلی یا جنگلی، شهرکی بودن ویلا(ویلا ساحلی به دلیل کم بودن زمین در ساحل گرانتر است)، نوع مصالح بکاررفته، موقعیت زمین که در منطقه شهری یا روستایی باشد، دسترسی به امکانات رفاهی ، امکانات ویلا مانند: استخر، سیستم های امنیتی، امکانات ورزشی یا فضای بازی، محوطه سازی، امکاناتی نظیر روف گاردن، تی وی روم یا مستر خواب بستگی دارد. حداقل قیمت ویلا در مازندران 1 میلیارد تومان می باشد. برای دیدن قیمت های بیشتر با مستر ویلا تماس بگیرید.

چطور ویلای ارزان در مازندران بخریم؟

شهرهای نوشهر، رویان و متل قو از بهترین شهرها برای خرید ویلای ارزان در مازندران هستند همچنین ویلاهای کوهستانی و جنگلی و زمین های ییلاقی از قیمت های مناسب تری برخوردار هستند.

چرا باید در مازندران ویلا بخریم؟

مازندران به دلیل آب و هوای بسیار خوب و وجود جنگل و دریا باعث شده افراد زیادی این روزها به خرید ویلا در مازندران روی بیاورند. سفرهای بدون دلیل و دغدغه در طول سال بدون وجود نگرانی از محل اقامت از ویژگی های خرید ویلا در مازندران می باشد.
 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان