مازندران به بهشت ایران زمین و جزء سرسبز ترین منطقه ایران زیبا به حساب می آید. این استان گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند و پذیرای طبیعت گردان است. مازندران به خاطر همجوار بودن با دریا خزر، غارها، چشمه ها، بوستان های جنگلی و صدها مناطق تاریخی و تفریحی مازندران را نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به مهم ترین قطب گردشگری تبدیل کرده است.

خرید باغ  ویلا با 600 متر زمین در نوشهر
1 روز پیش
ویلا
کد ملک: 6605
خرید باغ ویلا با 600 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا140 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
خرید ویلا با 600 متر زمین در نوشهر
1 روز پیش
ویلا
کد ملک: 6603
خرید ویلا با 600 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا600 متر
مشخصه ملکشهرکی
19 میلیارد تومان
خرید ویلا 600 متری استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
ویلا
کد ملک: 6160
خرید ویلا 600 متری استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا600 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید ویلا 625 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6157
خرید ویلا 625 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین625 متر
متراژ بنا620 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
خرید ویلاباغ جنگلی 140 متری در منطقه برند در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6149
خرید ویلاباغ جنگلی 140 متری در منطقه برند در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین585 متر
متراژ بنا140 متر
مشخصه ملکشهرکی
8.5 میلیارد تومان
فروش ویلا با 402 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6148
فروش ویلا با 402 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
متراژ بنا220 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
فروش ویلا با 268متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6147
فروش ویلا با 268متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین268 متر
متراژ بنا201 متر
مشخصه ملکمستقل
4.25 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6145
خرید ویلا جنگلی مدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
40 میلیارد تومان
خرید ویلا با 260 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6144
خرید ویلا با 260 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا360 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
فروش ویلا با 250متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6143
فروش ویلا با 250متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا303 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
خرید ویلا کلاسیک 180 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6140
خرید ویلا کلاسیک 180 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
متراژ بنا180 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.2 میلیارد تومان
فروش ویلا 350 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6136
فروش ویلا 350 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین305 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
5 میلیارد تومان
خرید ویلا با 275 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6132
خرید ویلا با 275 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین275 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
5 میلیارد تومان
خرید ویلا 300 متری 3 خوابه در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6130
خرید ویلا 300 متری 3 خوابه در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
9 میلیارد تومان
خرید ویلا با 851 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6128
خرید ویلا با 851 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین851 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
37.5 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی 110 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6127
خرید ویلا جنگلی 110 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین227 متر
متراژ بنا110 متر
مشخصه ملکشهرکی
4 میلیارد تومان
فروش ویلا با 520 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6126
فروش ویلا با 520 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین520 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
10 میلیارد تومان
فروش ویلای جنگلی 280 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6124
فروش ویلای جنگلی 280 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین377 متر
متراژ بنا280 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید ویلای جنگلی 230 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6123
خرید ویلای جنگلی 230 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
متراژ بنا230 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.5 میلیارد تومان
خرید ویلا با 850  متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6122
خرید ویلا با 850 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین850 متر
متراژ بنا650 متر
مشخصه ملکمستقل
17.5 میلیارد تومان
خرید ویلای جنگلی 130 متری در منطقه برند نوشهر
ویلا
کد ملک: 6119
خرید ویلای جنگلی 130 متری در منطقه برند نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا130 متر
مشخصه ملکمستقل
2.4 میلیارد تومان
فروش ویلای جنگلی 160 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6118
فروش ویلای جنگلی 160 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین190 متر
متراژ بنا160 متر
مشخصه ملکمستقل
3 میلیارد تومان
خرید 500 متر ویلا جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6117
خرید 500 متر ویلا جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکشهرکی
13.5 میلیارد تومان
خرید ویلای جنگلی  باسندتک برگ و جواز ساخت در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6116
خرید ویلای جنگلی باسندتک برگ و جواز ساخت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید ویلا  با سندتک برگ و جواز در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6107
خرید ویلا  با سندتک برگ و جواز در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا440 متر
مشخصه ملکشهرکی
12.5 میلیارد تومان
 خرید ویلا با 300 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6106
خرید ویلا با 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا160 متر
مشخصه ملکمستقل
2.25 میلیارد تومان
خرید ویلا با 500 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6105
خرید ویلا با 500 متر زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکشهرکی
12.5 میلیارد تومان
خرید ویلا با 300 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6104
خرید ویلا با 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
7 میلیارد تومان
فروش ویلا 750 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6103
فروش ویلا 750 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا750 متر
مشخصه ملکمستقل
17.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن به قیمت در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6102
خرید ویلا مدرن به قیمت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکمستقل
7.75 میلیارد تومان
فروش ویلا 300 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250   متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
6.25 میلیارد تومان
خرید ویلا ۷۵۰  متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6100
خرید ویلا ۷۵۰ متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین750 متر
متراژ بنا150 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید ویلا شهرکی 150 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6097
خرید ویلا شهرکی 150 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا150 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.75 میلیارد تومان
خرید ویلا نما کلاسیک 4 خوابه در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6093
خرید ویلا نما کلاسیک 4 خوابه در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین287    متر
متراژ بنا180 متر
مشخصه ملکمستقل
4.75 میلیارد تومان
خرید ویلا باغ با حیاط سازی زیبا در منطقه زیبای ونوش نوشهر
ویلا
کد ملک: 6091
خرید ویلا باغ با حیاط سازی زیبا در منطقه زیبای ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکمستقل
17.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی سنددار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6089
خرید ویلا شهرکی سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا230 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.25 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل سنددار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6085
فروش ویلا مستقل سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
خرید ویلای نما مدرن 500 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6083
خرید ویلای نما مدرن 500 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین490 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکمستقل
13.5 میلیارد تومان
فروش ویلای نما مدرن شهرکی 4 خوابه در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6080
فروش ویلای نما مدرن شهرکی 4 خوابه در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا320 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.25 میلیارد تومان
فروش ویلای نما مدرن مستقل 300 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6079
فروش ویلای نما مدرن مستقل 300 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
8.5 میلیارد تومان
فروش ویلا 420 متری در منطقه برند سیسنگان نوشهر
ویلا
کد ملک:  6075
فروش ویلا 420 متری در منطقه برند سیسنگان نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
7.25 میلیارد تومان
خرید ویلا 300 متری 3 خوابه در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6073
خرید ویلا 300 متری 3 خوابه در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
20 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل سنددار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6069
خرید ویلا مستقل سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین242 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
6.25 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن جنگل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6068
خرید ویلا نمامدرن جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین235 متر
متراژ بنا330 متر
مشخصه ملکمستقل
6.75 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن با مدارک در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6067
فروش ویلا نمامدرن با مدارک در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین212 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکمستقل
6.25 میلیارد تومان
خرید ویلا با مدارک کامل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6064
خرید ویلا با مدارک کامل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین517 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.5 میلیارد تومان
فروش ویلا استخردار سند دار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6063
فروش ویلا استخردار سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
9 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن با مدارک کامل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6058
خرید ویلا مدرن با مدارک کامل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین344 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن به قیمت در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6055
خرید ویلا مدرن به قیمت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکمستقل
4.5 میلیارد تومان
خرید ویلا سه خواب سند دار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6050
خرید ویلا سه خواب سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا160 متر
مشخصه ملکمستقل
3.75 میلیارد تومان
خرید ویلا 700 متری نمامدرن سند دار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6042
خرید ویلا 700 متری نمامدرن سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1600 متر
متراژ بنا700 متر
مشخصه ملکمستقل
25 میلیارد تومان
خرید ویلای هوشمند جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6040
خرید ویلای هوشمند جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا650 متر
مشخصه ملکشهرکی
14.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن دوبلکس در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6038
خرید ویلا نما مدرن دوبلکس در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا310 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
خرید ویلا 1000 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6036
خرید ویلا 1000 متری در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا1000 متر
مشخصه ملکمستقل
28.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن دوبلکس در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6035
خرید ویلا مدرن دوبلکس در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
5.5 میلیارد تومان
خرید ویلا فلت سند دار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6033
خرید ویلا فلت سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین240 متر
متراژ بنا120 متر
مشخصه ملکمستقل
2.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن جنگلی 340 متری در شمال
ویلا
کد ملک: 6030
خرید ویلا نما مدرن جنگلی 340 متری در شمال
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا340 متر
مشخصه ملکمستقل
4.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نقلی با ویو جنگل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6025
خرید ویلا نقلی با ویو جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین310 متر
متراژ بنا125 متر
مشخصه ملکمستقل
3 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6015
خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین275 متر
متراژ بنا290 متر
مشخصه ملکمستقل
4.75 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس نمامدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6010
خرید ویلا دوبلکس نمامدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین380 متر
متراژ بنا230 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.5 میلیارد تومان

جاذبه های گردشگری مازندران

دریاچه شورمست

در مسیر جاده فیروزکوه دریاچه شورمست قرار دارد که نزدیک به سنگده است. این دریاچه بسیار زیبا و بی نظیر که در دل جنگل های توسکا قرار گرفته است در هر فصلی زیبایی های خاص خود را دارد.

باداب سورت

چشمه باداب سورت ژئو پارکی بی نظیر هم در مازندران و هم در کل دنیا محسوب می شود که بر اثر چین خوردگی های زمین به شکل پلکانی در آمده است. رنگ های بی نظیر کانی های موجود در حوضچه های این چشمه باعث شده تا هر حوضچه به یک رنگ خاص در بیاید. بهترین فصل برای سفر به این چشمه فصل بهار است.

دریاچه چورت

از زیبا ترین دریاچه های مازندران دریاچه چورت است. اگر در زمان خلوتی به آنجا بروید صدای پرندگان و صدای طبیعت را به خوبی می شنوید. روی این دریاچه را مه گرفته است و درختان از درون دریاچه سر بیرون آورده اند. نام اصلی این دریاچه میانشه است اما به دلیل اینکه به روستا چورت نزدیک است، به آن دریاچه چورت می گویند.

مزایا خرید ویلا در مازندران

مازندران با پیشرفت در زمینه گردشگری و جلوه های طبیعی خداوند باعث مزایای زیادی برای این استان شده است. خرید ویلا در مازندران جزء کم ریسک ترین، پر سودترین و مطمئن ترین سرمایه گذاری ها است. در سال های اخیر و توجه زیادی که به گردشگری می شود باعث شده که در شهر های شمالی بازار مسکن رونق پیدا کند.

سرمایه گذاری در مازندران

خرید ویلا در مازندران از جمله فعالیت هایی است که افراد می توانند با قرار دادن سرمایه خود در این راه به سود خوبی برسند. شما میتوانید در مازندران ویلاهای متفاوت با نماهای متنوع را ببینید و طبق سلیقه خود خریداری کنید مانند: ویلا ساحلی، ویلا جنگلی، ویلا باغ و...

قیمت خرید ویلا در مازندران

این روزها تقاضا خرید ویلا زیاد شده است و در عین حال عرضه آن کم و فروشنده هایی در مازندران هستند که با قیمت هایی غیر واقعی اقدام به فروش ویلا میکنند. باید به این مورد توجه کنید اگر ویلایی با قیمتی ارزان تر از آنچه که باید به شما پیشنهاد شد باید اسناد و مدارک مربوط به آن ویلا را درست بررسی کنید. جهت خرید بهترین ویلا با قیمت مناسب با آقای ویلا در تماس باشید.

خرید ویلا باغ در مازندران

ویلا باغ یک زمین بزرگ با درختان و گیاهان متنوع و وجود یک خانه بزرگ میان آن است. داشتن ویلا باغ مخصوصا برای افرادی که در کلان شهر ها زندگی میکنند بسیار دلنشین است زیرا از فضای شلوغ و آب و هوای آلوده میتوانند وارد یک فضا سرسبز با آرامش شوند. اگر میخواهید ویلا باغ هایی با قیمت مناسب را پیدا کنید به وبسایت آقای ویلا مراجعه کنید.

مزایا خرید زمین

مقرون به صرفه بودن
سفارشی سازی بیشتر
نگهداری کم
هزینه های کمتر
کسب سود در طولانی مدت
رقابت کمتر

خرید ویلا سند دار در مازندران

اگر قصد سرمایه گذاری و خريد ويلاي مناسب در مازندران را دارید لازم است نكات مختلفی را مورد توجه قرار دهيد. از جمله میزان بودجه ای که برای خرید ویلا در نظر گرفته اید. سپس تنوع قیمت ویلاهای بخش های مختلف مازندران را در نظر بگیرید. مهمترین نکته ای که باید هنگام خرید ویلا در نظر بگیرید سند دار بودن ملک و دقت در انجام معامله است. برای اینکه بهترین انتخاب را داشته باشید حتما به مناطق مختلف این استان سر بزنید، پس از در نظر گرفتن تمامی مواردی که گفته شد و یافتن مورد مناسب جهت خرید ویلا اقدام کنید.


مزایا خرید زمین در مازندران

در مازندران خرید زمین های جنگلی، ساحلی، شهرکی و زمین های داخل بافت و غیره هر کدام ویژگی های مربوط به خود را دارند. برای مثال خرید زمین جنگلی به دلیل نوع کاربری که دارد سرمایه گذاری خوبی محسوب می شود اگر متراژ زمین زیاد باشد شما میتوانید ویلا باغ شیک در آن بسازید.

اگر به دنبال خرید ویلا و زمین با قیمت مناسب در مازندران و شمال و نوشهر، متل قو هستید میتوانید به وبسایت آقای ویلا مراجعه فرمایید.

در مازندران ویلا بخریم یا آپارتمان؟

در خانه های ویلایی این امکان وجود دارد که برای خانه خود استخر، آلاچیق و باغچه درست کنید اما در آپارتمان اجازه برای انجام همچین کارهایی وجود ندارد. در آپارتمان شما باید تابع قوانین آپارتمان نشینی باشید تا باعث سر و صدا و مزاحمت برای همسایه ها نشوید اما در ویلا شما تابع قوانین شخصی خودتون هستید.

قیمت ویلا در مازندران چقدر است؟

قیمت ویلا در مازندران به عواملی مانند: ساحلی یا جنگلی، شهرکی بودن ویلا(ویلا ساحلی به دلیل کم بودن زمین در ساحل گرانتر است)، نوع مصالح بکاررفته، موقعیت زمین که در منطقه شهری یا روستایی باشد، دسترسی به امکانات رفاهی ، امکانات ویلا مانند: استخر، سیستم های امنیتی، امکانات ورزشی یا فضای بازی، محوطه سازی، امکاناتی نظیر روف گاردن، تی وی روم یا مستر خواب بستگی دارد. حداقل قیمت ویلا در مازندران 1 میلیارد تومان می باشد. برای دیدن قیمت های بیشتر با مستر ویلا تماس بگیرید.

چطور ویلای ارزان در مازندران بخریم؟

شهرهای نوشهر، رویان و متل قو از بهترین شهرها برای خرید ویلای ارزان در مازندران هستند همچنین ویلاهای کوهستانی و جنگلی و زمین های ییلاقی از قیمت های مناسب تری برخوردار هستند.

چرا باید در مازندران ویلا بخریم؟

مازندران به دلیل آب و هوای بسیار خوب و وجود جنگل و دریا باعث شده افراد زیادی این روزها به خرید ویلا در مازندران روی بیاورند. سفرهای بدون دلیل و دغدغه در طول سال بدون وجود نگرانی از محل اقامت از ویژگی های خرید ویلا در مازندران می باشد.
 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان