مازندران به بهشت ایران زمین و جزء سرسبز ترین منطقه ایران زیبا به حساب می آید. این استان گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند و پذیرای طبیعت گردان است. مازندران به خاطر همجوار بودن با دریا خزر، غارها، چشمه ها، بوستان های جنگلی و صدها مناطق تاریخی و تفریحی مازندران را نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به مهم ترین قطب گردشگری تبدیل کرده است.

خرید ویلا نمامدرن مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا500 متر
16.8 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین220 متر
متراژ بنا190 متر
5 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
متراژ بنا220 متر
6 میلیارد تومان
ویلای خاص استخردار شهرکی و جنگلی در چلک نوشهر
1 ماه پیش
ویلای خاص استخردار شهرکی و جنگلی در چلک نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا400 متر
25 میلیارد تومان
فروش ویلا نما کلاسیک مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا200 متر
4.9 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا460 متر
17.5 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل ساحلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین900 متر
متراژ بنا300 متر
22 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی نمامدرن استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا750 متر
33 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
متراژ بنا200 متر
4.7 میلیارد تومان
ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا120 متر
5.5 میلیارد تومان
فروش ویلای نما مدرن شهرکی استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلای نما مدرن شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا400 متر
15 میلیارد تومان
خرید ویلا باغ استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین730 متر
متراژ بنا200 متر
8.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل سه خواب در نوشهر
2 هفته پیش
خرید ویلا مستقل سه خواب در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین۲۷۰ متر
متراژ بنا340 متر
15 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا420 متر
8.7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا200 متر
7.7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین273 متر
متراژ بنا100 متر
3 میلیارد تومان
خرید ویلای نمامدرن دوبلکس جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلای نمامدرن دوبلکس جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین352 متر
متراژ بنا380 متر
9.5 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین430 متر
متراژ بنا300 متر
11.8 میلیارد تومان
خرید ویلا نیم دوبلکس جنگلی در ونوش نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا نیم دوبلکس جنگلی در ونوش نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
متراژ بنا210 متر
6 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس جنگلی مستقل در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا دوبلکس جنگلی مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
متراژ بنا170 متر
5 میلیارد تومان
خرید ویلا سلطنتی استخردار مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1300 متر
متراژ بنا1300 متر
50 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا650 متر
20 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی130 متری مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا130 متر
6.5 میلیارد تومان
خرید ویلا 194 متری مستقل در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا 194 متری مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین557 متر
متراژ بنا194 متر
8.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین240 متر
متراژ بنا170 متر
5.7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا300 متر
19 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا260 متر
10.3 میلیارد تومان
خرید ویلا پلاک 1 جنگل در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا1000 متر
52 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا600 متر
18 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین141 متر
متراژ بنا115 متر
2 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی سه خواب در منطقه برند نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا جنگلی سه خواب در منطقه برند نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین235 متر
متراژ بنا280 متر
6.5 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا447 متر
12 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس مستقل با 330 متر بنا در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا دوبلکس مستقل با 330 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
متراژ بنا330 متر
11.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا600 متر
20 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا330 متر
1 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا200 متر
6.2 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا450 متر
11.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا400 متر
15 میلیارد تومان
تهاتر دارد
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا200 متر
10 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا200 متر
13 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا400 متر
10.7 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین310 متر
متراژ بنا110 متر
4 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن شهرکی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین670 متر
متراژ بنا600 متر
24 میلیارد تومان
خرید ویلا استخردار ساحلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا430 متر
21 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا360 متر
8.9 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در ونوش نوشهر
1 هفته پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی در ونوش نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا90 متر
3.5 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین278 متر
متراژ بنا270 متر
7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین150 متر
متراژ بنا60 متر
2 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی با 192 متر بنا در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی جنگلی با 192 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین211 متر
متراژ بنا192 متر
5.6 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا110 متر
3 میلیارد تومان
خریدکاخ ویلا کلاسیک استخردار در چلک نوشهر
1 هفته پیش
خریدکاخ ویلا کلاسیک استخردار در چلک نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین562 متر
متراژ بنا500 متر
28 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین277 متر
متراژ بنا300 متر
6.7 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن مستقل جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا630 متر
23 میلیارد تومان
فروش ویلا 130 متری مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1215 متر
متراژ بنا130 متر
34 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل نما مدرن استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا350 متر
18 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین370 متر
متراژ بنا120 متر
10.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین520 متر
متراژ بنا600 متر
16 میلیارد تومان
فروش ویلا استخردار با 350 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
7.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین266 متر
متراژ بنا330 متر
7.4 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا340 متر
11.3 میلیارد تومان

جاذبه های گردشگری مازندران

دریاچه شورمست

در مسیر جاده فیروزکوه دریاچه شورمست قرار دارد که نزدیک به سنگده است. این دریاچه بسیار زیبا و بی نظیر که در دل جنگل های توسکا قرار گرفته است در هر فصلی زیبایی های خاص خود را دارد.

باداب سورت

چشمه باداب سورت ژئو پارکی بی نظیر هم در مازندران و هم در کل دنیا محسوب می شود که بر اثر چین خوردگی های زمین به شکل پلکانی در آمده است. رنگ های بی نظیر کانی های موجود در حوضچه های این چشمه باعث شده تا هر حوضچه به یک رنگ خاص در بیاید. بهترین فصل برای سفر به این چشمه فصل بهار است.

دریاچه چورت

از زیبا ترین دریاچه های مازندران دریاچه چورت است. اگر در زمان خلوتی به آنجا بروید صدای پرندگان و صدای طبیعت را به خوبی می شنوید. روی این دریاچه را مه گرفته است و درختان از درون دریاچه سر بیرون آورده اند. نام اصلی این دریاچه میانشه است اما به دلیل اینکه به روستا چورت نزدیک است، به آن دریاچه چورت می گویند.

مزایا خرید ویلا در مازندران

مازندران با پیشرفت در زمینه گردشگری و جلوه های طبیعی خداوند باعث مزایای زیادی برای این استان شده است. خرید ویلا در مازندران جزء کم ریسک ترین، پر سودترین و مطمئن ترین سرمایه گذاری ها است. در سال های اخیر و توجه زیادی که به گردشگری می شود باعث شده که در شهر های شمالی بازار مسکن رونق پیدا کند.

سرمایه گذاری در مازندران

خرید ویلا در مازندران از جمله فعالیت هایی است که افراد می توانند با قرار دادن سرمایه خود در این راه به سود خوبی برسند. شما میتوانید در مازندران ویلاهای متفاوت با نماهای متنوع را ببینید و طبق سلیقه خود خریداری کنید مانند: ویلا ساحلی، ویلا جنگلی، ویلا باغ و...

قیمت خرید ویلا در مازندران

این روزها تقاضا خرید ویلا زیاد شده است و در عین حال عرضه آن کم و فروشنده هایی در مازندران هستند که با قیمت هایی غیر واقعی اقدام به فروش ویلا میکنند. باید به این مورد توجه کنید اگر ویلایی با قیمتی ارزان تر از آنچه که باید به شما پیشنهاد شد باید اسناد و مدارک مربوط به آن ویلا را درست بررسی کنید. جهت خرید بهترین ویلا با قیمت مناسب با آقای ویلا در تماس باشید.

خرید ویلا باغ در مازندران

ویلا باغ یک زمین بزرگ با درختان و گیاهان متنوع و وجود یک خانه بزرگ میان آن است. داشتن ویلا باغ مخصوصا برای افرادی که در کلان شهر ها زندگی میکنند بسیار دلنشین است زیرا از فضای شلوغ و آب و هوای آلوده میتوانند وارد یک فضا سرسبز با آرامش شوند. اگر میخواهید ویلا باغ هایی با قیمت مناسب را پیدا کنید به وبسایت آقای ویلا مراجعه کنید.

مزایا خرید زمین

مقرون به صرفه بودن
سفارشی سازی بیشتر
نگهداری کم
هزینه های کمتر
کسب سود در طولانی مدت
رقابت کمتر

خرید ویلا سند دار در مازندران

اگر قصد سرمایه گذاری و خريد ويلاي مناسب در مازندران را دارید لازم است نكات مختلفی را مورد توجه قرار دهيد. از جمله میزان بودجه ای که برای خرید ویلا در نظر گرفته اید. سپس تنوع قیمت ویلاهای بخش های مختلف مازندران را در نظر بگیرید. مهمترین نکته ای که باید هنگام خرید ویلا در نظر بگیرید سند دار بودن ملک و دقت در انجام معامله است. برای اینکه بهترین انتخاب را داشته باشید حتما به مناطق مختلف این استان سر بزنید، پس از در نظر گرفتن تمامی مواردی که گفته شد و یافتن مورد مناسب جهت خرید ویلا اقدام کنید.


مزایا خرید زمین در مازندران

در مازندران خرید زمین های جنگلی، ساحلی، شهرکی و زمین های داخل بافت و غیره هر کدام ویژگی های مربوط به خود را دارند. برای مثال خرید زمین جنگلی به دلیل نوع کاربری که دارد سرمایه گذاری خوبی محسوب می شود اگر متراژ زمین زیاد باشد شما میتوانید ویلا باغ شیک در آن بسازید.

اگر به دنبال خرید ویلا و زمین با قیمت مناسب در مازندران و شمال و نوشهر، متل قو هستید میتوانید به وبسایت آقای ویلا مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان