اکثر مردم به دنبال خرید ویلا در شمال هستند زیرا با این کار هم میتوانند سرمایه گذاری عالی انجام دهند هم از منظره عالی شهر های شمالی لذت ببرند.

شمال ایران به فاصله بین جنوب دریا خزر تا شمال رشته کوه البرز گفته میشود. شمال مازندران به خاطر آب و هوای بی نظیر و وجود دریا خزر تبدیل شده است به بهترین مکان برای تفریح و خوش گذرانی ایرانیان و سالیانه تعداد زیادی افراد از سراسر ایران به شمال سفر میکنند.

خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 758
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا650 متر
مشخصه ملکشهرکی
30 میلیارد تومان
خرید ویلا نماکلاسیک دوبلکس در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3936
خرید ویلا نماکلاسیک دوبلکس در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
7.5 میلیارد تومان
خرید ویلای دوبلکس نما مدرن استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3897
خرید ویلای دوبلکس نما مدرن استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین670 متر
متراژ بنا565 متر
مشخصه ملکشهرکی
27 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3394
خرید ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین295 متر
متراژ بنا259 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر
ویلا
کد ملک: 4698
ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.5 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 762
فروش ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین486 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
17 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2949
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا230 متر
مشخصه ملکشهرکی
11.3 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3480
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین220 متر
متراژ بنا180 متر
مشخصه ملکمستقل
3.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3461
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین183 متر
متراژ بنا150 متر
مشخصه ملکشهرکی
4 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3269
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1530 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکمستقل
40 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی نما کلاسیک مستقل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 735
خرید ویلا جنگلی نما کلاسیک مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین2500 متر
متراژ بنا1000 متر
مشخصه ملکمستقل
110 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی شهرکی با 370 متر زمین در نوشهر
1 هفته پیش
ویلا
کد ملک: 5791
خرید ویلا جنگلی شهرکی با 370 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین370 متر
متراژ بنا180 متر
مشخصه ملکشهرکی
9 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس نما مدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3299
خرید ویلا دوبلکس نما مدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین410 متر
متراژ بنا370 متر
مشخصه ملکمستقل
17 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3344
خرید ویلا نما مدرن استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
متراژ بنا330 متر
مشخصه ملکمستقل
11 میلیارد تومان
ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3415
ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
11.5 میلیارد تومان
فروش ویلا باغ مستقل جنگلی دارای 480 متر زمین در نوشهر
1 هفته پیش
ویلا
کد ملک: 5783
فروش ویلا باغ مستقل جنگلی دارای 480 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین480 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
16 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3309
خرید ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا580 متر
مشخصه ملکمستقل
12 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی دارای 300 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 5045
خرید ویلا شهرکی جنگلی دارای 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا110 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی با 300 متر بنا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2435
خرید ویلا شهرکی با 300 متر بنا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
10.3 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4697
فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین285 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
8 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی و جنگلی در متل قو
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 760
خرید ویلا نما مدرن شهرکی و جنگلی در متل قو
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا650 متر
مشخصه ملکشهرکی
32 میلیارد تومان
فروش دو ویلا کنار هم در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3335
فروش دو ویلا کنار هم در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین335 متر
متراژ بنا335 متر
مشخصه ملکمستقل
25 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی دارای 400 مترزمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 5025
فروش ویلا مستقل جنگلی دارای 400 مترزمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین433 متر
متراژ بنا600 متر
مشخصه ملکمستقل
18 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی در قبرس شمالی
ویلا
کد ملک: 752
خرید ویلا شهرکی در قبرس شمالی
موقعیتساحلی
متراژ بنا150 متر
مشخصه ملکشهرکی
234 هزار یورو
خرید ویلا مستقل استخردار با 200 متر بنا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2556
خرید ویلا مستقل استخردار با 200 متر بنا در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
11.3 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3392
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین205 متر
متراژ بنا100 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.4 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3952
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
15 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید ویلا نما مدرن مستقل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4696
خرید ویلا نما مدرن مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
7.7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل نما مدرن استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 702
خرید ویلا مستقل نما مدرن استخردار در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
18 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3525
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا180 متر
مشخصه ملکمستقل
4.2 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن مستقل شهرکی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 2984
خرید ویلا نمامدرن مستقل شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین383 متر
متراژ بنا346 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 2991
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا100 متر
مشخصه ملکمستقل
3.2 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی با 280 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2518
فروش ویلا شهرکی با 280 متر زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا210 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2895
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین345 متر
متراژ بنا100 متر
مشخصه ملکمستقل
5.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3146
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا100 متر
مشخصه ملکمستقل
3.2 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2946
فروش ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا330 متر
مشخصه ملکشهرکی
12.5 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی سند دار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4878
خرید ویلا جنگلی سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا700 متر
مشخصه ملکمستقل
18.3 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس با طراحی زیبا در چلک نوشهر
ویلا
کد ملک: 3829
خرید ویلا دوبلکس با طراحی زیبا در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین750 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکشهرکی
25 میلیارد تومان
خرید ویلا استخردار شهرکی با 550 متر بنا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3735
خرید ویلا استخردار شهرکی با 550 متر بنا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا550 متر
مشخصه ملکشهرکی
17 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4943
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین413 متر
متراژ بنا215 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.5 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس نما مدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3543
خرید ویلا دوبلکس نما مدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکشهرکی
15 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
1 سال پیش
ویلا
کد ملک: 3211
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین270 متر
متراژ بنا320 متر
مشخصه ملکشهرکی
8 میلیارد تومان
ویلا شهرکی در منطقه برند نوشهر
ویلا
کد ملک: 4034
ویلا شهرکی در منطقه برند نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین150 متر
متراژ بنا140 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.5 میلیارد تومان
فروش ویلا 700 متری استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4801
فروش ویلا 700 متری استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا700 متر
مشخصه ملکشهرکی
24 میلیارد تومان
خرید ویلا نماکلاسیک جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: کد 4979
خرید ویلا نماکلاسیک جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا470 متر
مشخصه ملکمستقل
20 میلیارد تومان
فروش 270 متر بنای دوبلکس نما کلاسیک در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3767
فروش 270 متر بنای دوبلکس نما کلاسیک در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا270 متر
مشخصه ملکشهرکی
8 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن 500 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4695
خرید ویلا نما مدرن 500 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2666
خرید ویلا شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
10.7 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی 290 متر زمین در نوشهر
1 هفته پیش
ویلا
کد ملک: 5794
فروش ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی 290 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین290 متر
متراژ بنا390 متر
مشخصه ملکشهرکی
17 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس نما مدرن 500 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4747
فروش ویلا دوبلکس نما مدرن 500 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا370 متر
مشخصه ملکشهرکی
15 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2934
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
6.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی دارای 300 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 5052
خرید ویلا مستقل جنگلی دارای 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا100 متر
مشخصه ملکمستقل
3.6 میلیارد تومان
خرید ویلا تریپلکس پلاک 1 ساحل استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 780
خرید ویلا تریپلکس پلاک 1 ساحل استخردار در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین2300 متر
متراژ بنا700 متر
مشخصه ملکشهرکی
93.5 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2420
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین303 متر
متراژ بنا120 متر
مشخصه ملکمستقل
4.2 میلیارد تومان
خرید ویلا با 300 متر بنا و 300 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4732
خرید ویلا با 300 متر بنا و 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.8 میلیارد تومان
خرید ویلا با 400 متر بنا جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 3770
خرید ویلا با 400 متر بنا جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل و نما مدرن استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2712
فروش ویلا مستقل و نما مدرن استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
6.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن مستقل جنگلی استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 2926
خرید ویلا نمامدرن مستقل جنگلی استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا630 متر
مشخصه ملکمستقل
23 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی با چشم انداز بی نظیر جنگل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 4932
خرید ویلا مستقل جنگلی با چشم انداز بی نظیر جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکمستقل
17 میلیارد تومان
خرید ویلا استخردار در قبرس شمالی
ویلا
کد ملک: 737
خرید ویلا استخردار در قبرس شمالی
موقعیتساحلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
230 هزار یورو

اگر طبیعت گردی را دوست دارید بهترین مورد برای شما سفر کردن به شمال و مازندران است تا از طبیعت بکر و زیبا آن لذت ببرید.

مناطق گردشگری شمال

جنگل سیسنگان نوشهر

پارک جنگلی سیسنگان جزء مشهورترین پارک های جنگلی شمال مازندران محسوب می شود. پوشش گیاهی که این جنگل دارد در کنار امکانات تفریحی و رفاهی آن باعث شده که گردشگران زیادی به اینجا سفر کنند.

کلیسای آنتوان مقدس در رویان

کلیسا آنتوان مقدس از زیبا ترین جاهای دیدنی رویان میباشد که برای دیدن آن باید به شهرک ساحلی هایکاشن رفت. این کلیسا زیبا یک بنا تاریخی است که به شکل هشت ضلعی ساخته شده است. گردشگران بسیاری از سراسر دنیا برای این کلیسا به رویان سفر میکنند.

ساحل متل قو

یکی از بهترین تفریحات در متل قو قدم زدن در ساحل و شنیدن صدای امواج دریا است. از بهترین جاهای دیدنی متل قو که گردشگران زیادی را به خود جذب میکند همینجاست. به دلیل استقبال بسیار گردشگران در اطراف آن تعدادی کافه و رستوران و پلاژ زیبا وجود دارد. در پلاژ متل قو میتوانید انواع بازیهای آبی مانند موج سواری، قایق سواری، جت اسکی و... را تجربه کنید.

موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مازندران

شرایط آب و هوایی شمال مازندران در قسمت هایی که به دریا نزدیک ترند معتدل و مرطوب است، اما در شهر هایی که به جنگل نزدیکند میزان رطوبت کمتر می شود. در شمال روستا های ییلاقی زیادی وجود دارد که از لحاظ آب و هوایی بی نظیرند مانند: روستا لاویج در نزدیکی نوشهر و روستا واز تنگه و جوربند.

خرید زمین در شمال جهت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در شمال فقط محدود به خرید ویلا نمی شود و خرید زمین در شمال یکی دیگر از بهترین فاکتورهایی است که میتوانیم به سرمایه گذاری بپردازیم. هدف هرکس از خرید زمین متفاوت است، بعضی ها زمین را با هدف کشاورزی خریداری میکنند تا با کشت محصول به درآمد بالا برسند، برخی دیگر هدفشان از خرید زمین در شمال ساختتن ویلا، پیمانکاری ویلا است.

مزایا خرید ویلا در شمال

شمال مازندران از لحاظ جاذبه های گردشگری و فضا سبزی که دارد بسیار دیدنی است. با خرید ویلا در شمال به علت تنوع بالا برای سفر هیچ موقع تکراری و خسته کننده نمی شود.
با خرید ویلا در شمال هربار که قصد سفر داریم دغدغه ای بابت اجاره کردن ویلا نداریم مخصوصا که در فصل تابستان حجم مسافران زیاد است قیمت اجاره کردن ویلا هم افزایش پیدا میکند.

خرید ویلا ساحلی در شمال

یکی از زیبا ترین نوع ویلاها ویلا ساحلی است. ویلاهای ساحلی فاصلشان با دریا کم است و دید مستقیم به دریا دارند. نسیم خنک ساحلی از سمت دریا به ویلا می وزد و صدای آرامش بخش موج ها روح ساکنین را نوازش میکند. جهت خرید ویلا ساحلی با بهترین قیمت به سایت آقای ویلا مراجعه فرمایید.

قیمت خرید ویلا در شمال

قیمت خرید و فروش ویلا در شمال مانند:خرید ویلا کلنگی و ویلا قدیمی، ویلا اقساطی، ویلا استخردار هر کدام قیمت های متفاوتی دارد که میتوانید آنها را در وبسایت آقای ویلا مشاهده کنید.

زمین سنددار در شمال

قیمت خرید زمین در شمال به عوامل مختلفی بستگی دارد . به نوع کاربری آن، سند و وضعیت بهره برداری آن بستگی دارد. زمین های ساحلی و زمین هایی که در پلاک یک جنگل هستند گران قیمت ترند.

مزایا خرید زمین

مقرون به صرفه بودن
سفارشی سازی بیشتر
نگهداری کم
هزینه های کمتر
کسب سود در طولانی مدت
رقابت کمتر

جهت خرید انواع ویلا های لوکس و لاکچری با بهترین متریال در شمال مازندران، نوشهر با کارشناسان آقای ویلا در تماس باشید.

در شمال ویلا بخریم یا آپارتمان؟


قیمت آپارتمان نسبت به خانه های ویلایی ارزان قیمت تر میباشند و این بستگی به سلیقه شما دارد که کدام را انتخاب بکنید. با زندگی کردن در ویلا همسایه ایی ندارید که باعث مزاحمت شود و حریم خصوصیتان بیشتر است. ویلا ها در اطراف آن درختانی دارند که باعث خنک تر شدن آن میشود و حتی این امکان وجود دارد به سیستم خنک کننده هم احتیاج نداشته باشید.

قیمت ویلا در شمال چقدر است؟

قیمت ویلا در شمال به عوامل متععدی بستگی دارد مانند: مساحت ملک و متراژ زمین، نوع سند و موقعیت ویلا که اگر در منطقه ساحلی باشد گران تر از منطقه جنگلی است و اگر ویلا در مناطق دور تر از شهر باشد و یا داخل روستا و خارج از بافت باشد قیمت پایین تر است. قیمت ویلاها در شمال از 1 میلیارد تومان شروع میشود. جهت دیدن قیمت های بیشتر به وبسایت مستر ویلا مراجعه فرمایید.

چطور ویلای ارزان در شمال بخریم؟


جهت خرید ویلاهای ارزان در شمال بهتر است به مناطق نوشهر، چلک، ونوش، متل قو مراجعه فرمایید. اما بهترین گزینه برای صرفه جویی کردن در زمان و هزینه این است که در سایت های املاک جست و جو کنید و ملک مورد نظر خود را پیدا کنید.

چرا باید در شمال ویلا بخریم؟

برای سرمایه گذاری کردن خرید و فروش ویلا در شمال یکی از بهترین گزینه ها است که در دنیا امروز مورد توجه خیلی ها است و بر خلاف بقیه اصناف نیاز به اطلاعات به روز نداردو کافیست کمی جستجو کنید. خرید ویلا در شمال علاوه ب اینکه هم یک سرمایه است می شود از آن به عنوان محل زندگی هم استفاده کرد.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان