اکثر مردم به دنبال خرید ویلا در شمال هستند زیرا با این کار هم میتوانند سرمایه گذاری عالی انجام دهند هم از منظره عالی شهر های شمالی لذت ببرند.

شمال ایران به فاصله بین جنوب دریا خزر تا شمال رشته کوه البرز گفته میشود. شمال مازندران به خاطر آب و هوای بی نظیر و وجود دریا خزر تبدیل شده است به بهترین مکان برای تفریح و خوش گذرانی ایرانیان و سالیانه تعداد زیادی افراد از سراسر ایران به شمال سفر میکنند.

فروش ویلا 240 متری جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6860
فروش ویلا 240 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا240 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن 300 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6862
خرید ویلا مدرن 300 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
فروش ویلا 300 متری استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6863
فروش ویلا 300 متری استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکمستقل
10 میلیارد تومان
خرید ویلا با 400 متر بنا در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6182
خرید ویلا با 400 متر بنا در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
13 میلیارد تومان
فروش ویلا استخردار 420 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6178
فروش ویلا استخردار 420 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
متراژ بنا412 متر
مشخصه ملکشهرکی
15 میلیارد تومان
خرید باغ  ویلا با 600 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6605
خرید باغ ویلا با 600 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا140 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
خرید ویلا با 600 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6603
خرید ویلا با 600 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا600 متر
مشخصه ملکشهرکی
40 میلیارد تومان
خرید ویلا 600 متری استخردار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6160
خرید ویلا 600 متری استخردار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا600 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید ویلا 625 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6157
خرید ویلا 625 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین625 متر
متراژ بنا620 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
خرید ویلاباغ جنگلی 140 متری در منطقه برند در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6149
خرید ویلاباغ جنگلی 140 متری در منطقه برند در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین585 متر
متراژ بنا140 متر
مشخصه ملکشهرکی
8.5 میلیارد تومان
فروش ویلا با 402 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6148
فروش ویلا با 402 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
متراژ بنا220 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
فروش ویلا با 268متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6147
فروش ویلا با 268متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین268 متر
متراژ بنا201 متر
مشخصه ملکمستقل
4.25 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مدرن در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6145
خرید ویلا جنگلی مدرن در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکمستقل
40 میلیارد تومان
خرید ویلا با 260 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6144
خرید ویلا با 260 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا360 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
فروش ویلا با 250متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6143
فروش ویلا با 250متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا303 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
خرید ویلا کلاسیک 180 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6140
خرید ویلا کلاسیک 180 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
متراژ بنا180 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.2 میلیارد تومان
فروش ویلا 350 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6136
فروش ویلا 350 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین305 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
5 میلیارد تومان
خرید ویلا با 275 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6132
خرید ویلا با 275 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین275 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
5 میلیارد تومان
خرید ویلا 300 متری 3 خوابه در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6130
خرید ویلا 300 متری 3 خوابه در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
9 میلیارد تومان
خرید ویلا با 851 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6128
خرید ویلا با 851 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین851 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
37.5 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی 110 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6127
خرید ویلا جنگلی 110 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین227 متر
متراژ بنا110 متر
مشخصه ملکشهرکی
4 میلیارد تومان
فروش ویلا با 520 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6126
فروش ویلا با 520 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین520 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
10 میلیارد تومان
فروش ویلای جنگلی 280 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6124
فروش ویلای جنگلی 280 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین377 متر
متراژ بنا280 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید ویلای جنگلی 230 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6123
خرید ویلای جنگلی 230 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
متراژ بنا230 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.5 میلیارد تومان
خرید ویلا با 850  متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6122
خرید ویلا با 850 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین850 متر
متراژ بنا650 متر
مشخصه ملکمستقل
17.5 میلیارد تومان
خرید ویلای جنگلی 130 متری در منطقه برند نوشهر
ویلا
کد ملک: 6119
خرید ویلای جنگلی 130 متری در منطقه برند نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا130 متر
مشخصه ملکمستقل
2.4 میلیارد تومان
فروش ویلای جنگلی 160 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6118
فروش ویلای جنگلی 160 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین190 متر
متراژ بنا160 متر
مشخصه ملکمستقل
3 میلیارد تومان
خرید 500 متر ویلا جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6117
خرید 500 متر ویلا جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکشهرکی
13.5 میلیارد تومان
خرید ویلای جنگلی  باسندتک برگ و جواز ساخت در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6116
خرید ویلای جنگلی باسندتک برگ و جواز ساخت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید ویلا  با سندتک برگ و جواز در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6107
خرید ویلا  با سندتک برگ و جواز در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا440 متر
مشخصه ملکشهرکی
12.5 میلیارد تومان
 خرید ویلا با 300 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6106
خرید ویلا با 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا160 متر
مشخصه ملکمستقل
2.25 میلیارد تومان
خرید ویلا با 500 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6105
خرید ویلا با 500 متر زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکشهرکی
12.5 میلیارد تومان
خرید ویلا با 300 متر زمین در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6104
خرید ویلا با 300 متر زمین در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا200 متر
مشخصه ملکشهرکی
7 میلیارد تومان
فروش ویلا 750 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6103
فروش ویلا 750 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا750 متر
مشخصه ملکمستقل
17.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن به قیمت در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6102
خرید ویلا مدرن به قیمت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکمستقل
7.75 میلیارد تومان
فروش ویلا 300 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250   متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
6.25 میلیارد تومان
خرید ویلا ۷۵۰  متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6100
خرید ویلا ۷۵۰ متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین750 متر
متراژ بنا150 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید ویلا شهرکی 150 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6097
خرید ویلا شهرکی 150 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا150 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.75 میلیارد تومان
خرید ویلا نما کلاسیک 4 خوابه در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6093
خرید ویلا نما کلاسیک 4 خوابه در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین287    متر
متراژ بنا180 متر
مشخصه ملکمستقل
4.75 میلیارد تومان
خرید ویلا باغ با حیاط سازی زیبا در منطقه زیبای ونوش نوشهر
ویلا
کد ملک: 6091
خرید ویلا باغ با حیاط سازی زیبا در منطقه زیبای ونوش نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکمستقل
17.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی سنددار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6089
خرید ویلا شهرکی سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا230 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.25 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل سنددار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6085
فروش ویلا مستقل سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
7 میلیارد تومان
خرید ویلای نما مدرن 500 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6083
خرید ویلای نما مدرن 500 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین490 متر
متراژ بنا500 متر
مشخصه ملکمستقل
13.5 میلیارد تومان
فروش ویلای نما مدرن شهرکی 4 خوابه در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6080
فروش ویلای نما مدرن شهرکی 4 خوابه در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا320 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.25 میلیارد تومان
فروش ویلای نما مدرن مستقل 300 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6079
فروش ویلای نما مدرن مستقل 300 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
8.5 میلیارد تومان
فروش ویلا 420 متری در منطقه برند سیسنگان نوشهر
ویلا
کد ملک:  6075
فروش ویلا 420 متری در منطقه برند سیسنگان نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
7.25 میلیارد تومان
خرید ویلا 300 متری 3 خوابه در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6073
خرید ویلا 300 متری 3 خوابه در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
20 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل سنددار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6069
خرید ویلا مستقل سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین242 متر
متراژ بنا350 متر
مشخصه ملکمستقل
6.25 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن جنگل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6068
خرید ویلا نمامدرن جنگل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین235 متر
متراژ بنا330 متر
مشخصه ملکمستقل
6.75 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن با مدارک در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6067
فروش ویلا نمامدرن با مدارک در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین212 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکمستقل
6.25 میلیارد تومان
خرید ویلا با مدارک کامل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6064
خرید ویلا با مدارک کامل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین517 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.5 میلیارد تومان
فروش ویلا استخردار سند دار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6063
فروش ویلا استخردار سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا400 متر
مشخصه ملکشهرکی
9 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن با مدارک کامل در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6058
خرید ویلا مدرن با مدارک کامل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین344 متر
متراژ بنا450 متر
مشخصه ملکمستقل
15 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن به قیمت در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6055
خرید ویلا مدرن به قیمت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا250 متر
مشخصه ملکمستقل
4.5 میلیارد تومان
خرید ویلا سه خواب سند دار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6050
خرید ویلا سه خواب سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا160 متر
مشخصه ملکمستقل
3.75 میلیارد تومان
خرید ویلا 700 متری نمامدرن سند دار در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6042
خرید ویلا 700 متری نمامدرن سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1600 متر
متراژ بنا700 متر
مشخصه ملکمستقل
25 میلیارد تومان
خرید ویلای هوشمند جنگلی در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6040
خرید ویلای هوشمند جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا650 متر
مشخصه ملکشهرکی
14.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن دوبلکس در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6038
خرید ویلا نما مدرن دوبلکس در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا310 متر
مشخصه ملکمستقل
6 میلیارد تومان
خرید ویلا 1000 متری در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6036
خرید ویلا 1000 متری در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا1000 متر
مشخصه ملکمستقل
28.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مدرن دوبلکس در نوشهر
ویلا
کد ملک: 6035
خرید ویلا مدرن دوبلکس در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا300 متر
مشخصه ملکمستقل
5.5 میلیارد تومان

اگر طبیعت گردی را دوست دارید بهترین مورد برای شما سفر کردن به شمال و مازندران است تا از طبیعت بکر و زیبا آن لذت ببرید.

مناطق گردشگری شمال

جنگل سیسنگان نوشهر

پارک جنگلی سیسنگان جزء مشهورترین پارک های جنگلی شمال مازندران محسوب می شود. پوشش گیاهی که این جنگل دارد در کنار امکانات تفریحی و رفاهی آن باعث شده که گردشگران زیادی به اینجا سفر کنند.

کلیسای آنتوان مقدس در رویان

کلیسا آنتوان مقدس از زیبا ترین جاهای دیدنی رویان میباشد که برای دیدن آن باید به شهرک ساحلی هایکاشن رفت. این کلیسا زیبا یک بنا تاریخی است که به شکل هشت ضلعی ساخته شده است. گردشگران بسیاری از سراسر دنیا برای این کلیسا به رویان سفر میکنند.

ساحل متل قو

یکی از بهترین تفریحات در متل قو قدم زدن در ساحل و شنیدن صدای امواج دریا است. از بهترین جاهای دیدنی متل قو که گردشگران زیادی را به خود جذب میکند همینجاست. به دلیل استقبال بسیار گردشگران در اطراف آن تعدادی کافه و رستوران و پلاژ زیبا وجود دارد. در پلاژ متل قو میتوانید انواع بازیهای آبی مانند موج سواری، قایق سواری، جت اسکی و... را تجربه کنید.

موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مازندران

شرایط آب و هوایی شمال مازندران در قسمت هایی که به دریا نزدیک ترند معتدل و مرطوب است، اما در شهر هایی که به جنگل نزدیکند میزان رطوبت کمتر می شود. در شمال روستا های ییلاقی زیادی وجود دارد که از لحاظ آب و هوایی بی نظیرند مانند: روستا لاویج در نزدیکی نوشهر و روستا واز تنگه و جوربند.

خرید زمین در شمال جهت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در شمال فقط محدود به خرید ویلا نمی شود و خرید زمین در شمال یکی دیگر از بهترین فاکتورهایی است که میتوانیم به سرمایه گذاری بپردازیم. هدف هرکس از خرید زمین متفاوت است، بعضی ها زمین را با هدف کشاورزی خریداری میکنند تا با کشت محصول به درآمد بالا برسند، برخی دیگر هدفشان از خرید زمین در شمال ساختتن ویلا، پیمانکاری ویلا است.

مزایا خرید ویلا در شمال

شمال مازندران از لحاظ جاذبه های گردشگری و فضا سبزی که دارد بسیار دیدنی است. با خرید ویلا در شمال به علت تنوع بالا برای سفر هیچ موقع تکراری و خسته کننده نمی شود.
با خرید ویلا در شمال هربار که قصد سفر داریم دغدغه ای بابت اجاره کردن ویلا نداریم مخصوصا که در فصل تابستان حجم مسافران زیاد است قیمت اجاره کردن ویلا هم افزایش پیدا میکند.

خرید ویلا ساحلی در شمال

یکی از زیبا ترین نوع ویلاها ویلا ساحلی است. ویلاهای ساحلی فاصلشان با دریا کم است و دید مستقیم به دریا دارند. نسیم خنک ساحلی از سمت دریا به ویلا می وزد و صدای آرامش بخش موج ها روح ساکنین را نوازش میکند. جهت خرید ویلا ساحلی با بهترین قیمت به سایت آقای ویلا مراجعه فرمایید.

قیمت خرید ویلا در شمال

قیمت خرید و فروش ویلا در شمال مانند:خرید ویلا کلنگی و ویلا قدیمی، ویلا اقساطی، ویلا استخردار هر کدام قیمت های متفاوتی دارد که میتوانید آنها را در وبسایت آقای ویلا مشاهده کنید.

زمین سنددار در شمال

قیمت خرید زمین در شمال به عوامل مختلفی بستگی دارد . به نوع کاربری آن، سند و وضعیت بهره برداری آن بستگی دارد. زمین های ساحلی و زمین هایی که در پلاک یک جنگل هستند گران قیمت ترند.

مزایا خرید زمین

مقرون به صرفه بودن
سفارشی سازی بیشتر
نگهداری کم
هزینه های کمتر
کسب سود در طولانی مدت
رقابت کمتر

جهت خرید انواع ویلا های لوکس و لاکچری با بهترین متریال در شمال مازندران، نوشهر با کارشناسان آقای ویلا در تماس باشید.

در شمال ویلا بخریم یا آپارتمان؟


قیمت آپارتمان نسبت به خانه های ویلایی ارزان قیمت تر میباشند و این بستگی به سلیقه شما دارد که کدام را انتخاب بکنید. با زندگی کردن در ویلا همسایه ایی ندارید که باعث مزاحمت شود و حریم خصوصیتان بیشتر است. ویلا ها در اطراف آن درختانی دارند که باعث خنک تر شدن آن میشود و حتی این امکان وجود دارد به سیستم خنک کننده هم احتیاج نداشته باشید.

قیمت ویلا در شمال چقدر است؟

قیمت ویلا در شمال به عوامل متععدی بستگی دارد مانند: مساحت ملک و متراژ زمین، نوع سند و موقعیت ویلا که اگر در منطقه ساحلی باشد گران تر از منطقه جنگلی است و اگر ویلا در مناطق دور تر از شهر باشد و یا داخل روستا و خارج از بافت باشد قیمت پایین تر است. قیمت ویلاها در شمال از 1 میلیارد تومان شروع میشود. جهت دیدن قیمت های بیشتر به وبسایت مستر ویلا مراجعه فرمایید.

چطور ویلای ارزان در شمال بخریم؟


جهت خرید ویلاهای ارزان در شمال بهتر است به مناطق نوشهر، چلک، ونوش، متل قو مراجعه فرمایید. اما بهترین گزینه برای صرفه جویی کردن در زمان و هزینه این است که در سایت های املاک جست و جو کنید و ملک مورد نظر خود را پیدا کنید.

چرا باید در شمال ویلا بخریم؟

برای سرمایه گذاری کردن خرید و فروش ویلا در شمال یکی از بهترین گزینه ها است که در دنیا امروز مورد توجه خیلی ها است و بر خلاف بقیه اصناف نیاز به اطلاعات به روز نداردو کافیست کمی جستجو کنید. خرید ویلا در شمال علاوه ب اینکه هم یک سرمایه است می شود از آن به عنوان محل زندگی هم استفاده کرد.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان