اکثر مردم به دنبال خرید ویلا در شمال هستند زیرا با این کار هم میتوانند سرمایه گذاری عالی انجام دهند هم از منظره عالی شهر های شمالی لذت ببرند.

شمال ایران به فاصله بین جنوب دریا خزر تا شمال رشته کوه البرز گفته میشود. شمال مازندران به خاطر آب و هوای بی نظیر و وجود دریا خزر تبدیل شده است به بهترین مکان برای تفریح و خوش گذرانی ایرانیان و سالیانه تعداد زیادی افراد از سراسر ایران به شمال سفر میکنند.

خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین1180 متر
متراژ بنا500 متر
30 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در ونوش
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا380 متر
14.3 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1530 متر
متراژ بنا400 متر
40 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا290 متر
7 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس نما مدرن استخردار در سیسنگان
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا500 متر
30.4 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا550 متر
15.3 میلیارد تومان
خریدویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
10.1 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا230 متر
11.3 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین268 متر
متراژ بنا160 متر
6 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن مستقل و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین404 متر
متراژ بنا260 متر
10.8 میلیارد تومان
ویلا نیم پیلوت شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین185 متر
متراژ بنا130 متر
3 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین700 متر
متراژ بنا550 متر
35 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین580 متر
متراژ بنا170 متر
8.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا200 متر
4.7 میلیارد تومان
خرید ویلای دوبلکس نما مدرن استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلای دوبلکس نما مدرن استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین670 متر
متراژ بنا565 متر
27 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا300 متر
7.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با 270 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا270 متر
8.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین290 متر
متراژ بنا127 متر
3.8 میلیارد تومان
خرید ویلای استخردار نما مدرن در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلای استخردار نما مدرن در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین530 متر
متراژ بنا450 متر
21 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با چشم انداز کامل جنگل و دریا در ونوش نوشهر
2 هفته پیش
خرید ویلا مستقل با چشم انداز کامل جنگل و دریا در ونوش نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین287 متر
متراژ بنا310 متر
9 میلیارد تومان
خرید ویلا تریپلکس مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا250 متر
8 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با 200 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین270 متر
متراژ بنا200 متر
5.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا600 متر
20 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار 4 خواب در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی استخردار 4 خواب در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا400 متر
11 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا170 متر
4.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین505 متر
متراژ بنا120 متر
8.2 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا330 متر
8.9 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
متراژ بنا360 متر
12 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا200 متر
10.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی با 2200 متر زمین در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین2200 متر
متراژ بنا600 متر
29 میلیارد تومان
فروش ویلا استخردار با 350 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
7.5 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا200 متر
6.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا500 متر
16.8 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا670 متر
22 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا470 متر
11.5 میلیارد تومان
خرید ویلا باغ مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا200 متر
15.5 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلا دوبلکس مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین590 متر
متراژ بنا200 متر
7 میلیارد تومان
خرید 1000 متر زمین با 1000 متر بنای خاص استخردار در چلک نوشهر
1 ماه پیش
خرید 1000 متر زمین با 1000 متر بنای خاص استخردار در چلک نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا1000 متر
60 میلیارد تومان
خرید ویلا باغ استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین730 متر
متراژ بنا200 متر
8.2 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین520 متر
متراژ بنا300 متر
13.3 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن جنگلی استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا نمامدرن جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین582 متر
متراژ بنا575 متر
21 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن استخردار در نوشهر
2 هفته پیش
فروش ویلا نمامدرن استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین430 متر
متراژ بنا630 متر
27 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل نما مدرن استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا350 متر
18 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا600 متر
18 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما مدرن استخحردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
متراژ بنا450 متر
14.2 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی نما کلاسیک مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین2500 متر
متراژ بنا1000 متر
110 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
1 روز پیش
فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا450 متر
18 میلیارد تومان
خرید ویلای 419 متری شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلای 419 متری شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین419 متر
متراژ بنا210 متر
6 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن با طراحی خاص در نوشهر
2 هفته پیش
خرید ویلا نما مدرن با طراحی خاص در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین700 متر
متراژ بنا600 متر
60 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین180 متر
متراژ بنا120 متر
2.4 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا330 متر
12.5 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین170 متر
متراژ بنا220 متر
4.9 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا130 متر
5.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی نمامدرن استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا750 متر
33 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در ونوش نوشهر
1 هفته پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی در ونوش نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا90 متر
3.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نما کلاسیک با 180متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا180 متر
4.3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا340 متر
11.3 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین365 متر
متراژ بنا150 متر
4.2 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین291 متر
متراژ بنا230 متر
6.7 میلیارد تومان
خرید ویلا نیم دوبلکس جنگلی در ونوش نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا نیم دوبلکس جنگلی در ونوش نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
متراژ بنا210 متر
6 میلیارد تومان

اگر طبیعت گردی را دوست دارید بهترین مورد برای شما سفر کردن به شمال و مازندران است تا از طبیعت بکر و زیبا آن لذت ببرید.

مناطق گردشگری شمال

جنگل سیسنگان نوشهر

پارک جنگلی سیسنگان جزء مشهورترین پارک های جنگلی شمال مازندران محسوب می شود. پوشش گیاهی که این جنگل دارد در کنار امکانات تفریحی و رفاهی آن باعث شده که گردشگران زیادی به اینجا سفر کنند.

کلیسای آنتوان مقدس در رویان

کلیسا آنتوان مقدس از زیبا ترین جاهای دیدنی رویان میباشد که برای دیدن آن باید به شهرک ساحلی هایکاشن رفت. این کلیسا زیبا یک بنا تاریخی است که به شکل هشت ضلعی ساخته شده است. گردشگران بسیاری از سراسر دنیا برای این کلیسا به رویان سفر میکنند.

ساحل متل قو

یکی از بهترین تفریحات در متل قو قدم زدن در ساحل و شنیدن صدای امواج دریا است. از بهترین جاهای دیدنی متل قو که گردشگران زیادی را به خود جذب میکند همینجاست. به دلیل استقبال بسیار گردشگران در اطراف آن تعدادی کافه و رستوران و پلاژ زیبا وجود دارد. در پلاژ متل قو میتوانید انواع بازیهای آبی مانند موج سواری، قایق سواری، جت اسکی و... را تجربه کنید.

موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مازندران

شرایط آب و هوایی شمال مازندران در قسمت هایی که به دریا نزدیک ترند معتدل و مرطوب است، اما در شهر هایی که به جنگل نزدیکند میزان رطوبت کمتر می شود. در شمال روستا های ییلاقی زیادی وجود دارد که از لحاظ آب و هوایی بی نظیرند مانند: روستا لاویج در نزدیکی نوشهر و روستا واز تنگه و جوربند.

خرید زمین در شمال جهت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در شمال فقط محدود به خرید ویلا نمی شود و خرید زمین در شمال یکی دیگر از بهترین فاکتورهایی است که میتوانیم به سرمایه گذاری بپردازیم. هدف هرکس از خرید زمین متفاوت است، بعضی ها زمین را با هدف کشاورزی خریداری میکنند تا با کشت محصول به درآمد بالا برسند، برخی دیگر هدفشان از خرید زمین در شمال ساختتن ویلا، پیمانکاری ویلا است.

مزایا خرید ویلا در شمال

شمال مازندران از لحاظ جاذبه های گردشگری و فضا سبزی که دارد بسیار دیدنی است. با خرید ویلا در شمال به علت تنوع بالا برای سفر هیچ موقع تکراری و خسته کننده نمی شود.
با خرید ویلا در شمال هربار که قصد سفر داریم دغدغه ای بابت اجاره کردن ویلا نداریم مخصوصا که در فصل تابستان حجم مسافران زیاد است قیمت اجاره کردن ویلا هم افزایش پیدا میکند.

خرید ویلا ساحلی در شمال

یکی از زیبا ترین نوع ویلاها ویلا ساحلی است. ویلاهای ساحلی فاصلشان با دریا کم است و دید مستقیم به دریا دارند. نسیم خنک ساحلی از سمت دریا به ویلا می وزد و صدای آرامش بخش موج ها روح ساکنین را نوازش میکند. جهت خرید ویلا ساحلی با بهترین قیمت به سایت آقای ویلا مراجعه فرمایید.

قیمت خرید ویلا در شمال

قیمت خرید و فروش ویلا در شمال مانند:خرید ویلا کلنگی و ویلا قدیمی، ویلا اقساطی، ویلا استخردار هر کدام قیمت های متفاوتی دارد که میتوانید آنها را در وبسایت آقای ویلا مشاهده کنید.

زمین سنددار در شمال

قیمت خرید زمین در شمال به عوامل مختلفی بستگی دارد . به نوع کاربری آن، سند و وضعیت بهره برداری آن بستگی دارد. زمین های ساحلی و زمین هایی که در پلاک یک جنگل هستند گران قیمت ترند.

مزایا خرید زمین

مقرون به صرفه بودن
سفارشی سازی بیشتر
نگهداری کم
هزینه های کمتر
کسب سود در طولانی مدت
رقابت کمتر

جهت خرید انواع ویلا های لوکس و لاکچری با بهترین متریال در شمال مازندران، نوشهر با کارشناسان آقای ویلا در تماس باشید.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان