خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین370 متر
متراژ بنا350 متر
قیمت: 17.5 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی ساحلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید زمین شهرکی ساحلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین1050 متر
قیمت: 36.75 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی نما مدرن در نوشهر
3 هفته پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی نما مدرن در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا410 متر
قیمت: 13.5 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
فروش ویلا نمامدرن مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا430 متر
قیمت: 15 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا380 متر
قیمت: 14.3 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا450 متر
قیمت: 14 میلیارد تومان
فروش 500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 هفته پیش
فروش 500 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
قیمت: 12 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا400 متر
قیمت: 10.7 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن جنگلی شهرکی در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا نما مدرن جنگلی شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا550 متر
قیمت: 30 میلیارد تومان
خرید ویلا  سلطنتی استخردار مستقل در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا سلطنتی استخردار مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1300 متر
متراژ بنا1300 متر
قیمت: 50 میلیارد تومان
فروش زمین مستقل در نوشهر
1 ماه پیش
فروش زمین مستقل در نوشهر
متراژ زمین300 متر
قیمت: 3.9 میلیارد تومان
خرید زمین 380 متری در نوشهر
1 ماه پیش
خرید زمین 380 متری در نوشهر
متراژ زمین380 متر
قیمت: 5.13 میلیارد تومان
فروش400 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
فروش400 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین400 متر
قیمت: 5.6 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با 200 متر بنا در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا مستقل با 200 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین270 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 5.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین150 متر
متراژ بنا60 متر
قیمت: 2 میلیارد تومان
خرید450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید450 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین450 متر
قیمت: 6.3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی 700 متری استخردار لوکس و مینیمال در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی 700 متری استخردار لوکس و مینیمال در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین700 متر
متراژ بنا700 متر
قیمت: 24 میلیارد تومان
خرید 2000 متر زمین مستقل  جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 2000 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین2000 متر
قیمت: 20 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی و جنگلی در متل قو
6 روز پیش
خرید ویلا نما مدرن شهرکی و جنگلی در متل قو
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا650 متر
قیمت: 32 میلیارد تومان
فروش 690 متر زمین در نوشهر
1 ماه پیش
فروش 690 متر زمین در نوشهر
متراژ زمین690 متر
قیمت: 11.73 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما مدرن استخردار در سیسنگان
4 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی نما مدرن استخردار در سیسنگان
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین700 متر
متراژ بنا500 متر
قیمت: 28 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین250 متر
قیمت: 3.25 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین430 متر
متراژ بنا300 متر
قیمت: 11.8 میلیارد تومان
خرید 320 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید 320 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
قیمت: 3.52 میلیارد تومان
خرید ویلا تریبلکس شهرکی در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا تریبلکس شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین1080 متر
متراژ بنا750 متر
قیمت: 45 میلیارد تومان
فروش 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
فروش 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین300 متر
قیمت: 3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا170 متر
قیمت: 4.2 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
1 هفته پیش
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین700 متر
متراژ بنا350 متر
قیمت: 13.3 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا مستقل شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 7.7 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا390 متر
قیمت: 7.2 میلیارد تومان
خریدویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
خریدویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
قیمت: 10.1 میلیارد تومان
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا135 متر
قیمت: 4.3 میلیارد تومان
فروش ویلا نما کلاسیک مستقل در نوشهر
3 ماه پیش
فروش ویلا نما کلاسیک مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا180 متر
قیمت: 4.7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با 270 متر بنا در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا مستقل با 270 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین330 متر
متراژ بنا270 متر
قیمت: 8.2 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین285 متر
متراژ بنا280 متر
قیمت: 18 میلیارد تومان
خرید 412 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید 412 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین412 متر
قیمت: 2.885 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی 300 متری در نوشهر
1 ماه پیش
خرید زمین شهرکی 300 متری در نوشهر
متراژ زمین300 متر
قیمت: 3.75 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی با 280 متر زمین در نوشهر
4 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی با 280 متر زمین در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین280 متر
متراژ بنا210 متر
قیمت: 5.7 میلیارد تومان
خرید باغ ویلا  مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
2 ماه پیش
خرید باغ ویلا مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1226 متر
متراژ بنا320 متر
قیمت: 17 میلیارد تومان
خرید 2 قطعه زمین شهرکی وجنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید 2 قطعه زمین شهرکی وجنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1355 متر
قیمت: 20.325 میلیارد تومان
خرید ویلا باغ مستقل جنگلی در نوشهر
1 هفته پیش
خرید ویلا باغ مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین800 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 15.5 میلیارد تومان
خر ید ویلا شهرکی نما کلاسیک جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
خر ید ویلا شهرکی نما کلاسیک جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا230 متر
قیمت: 4.2 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی آپارتمانی 400 واحده استخردار در قبرس شمالی
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین120 متر
قیمت: 120 هزار یورو
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
قیمت: 8.2 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین550 متر
متراژ بنا650 متر
قیمت: 20 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
متراژ بنا360 متر
قیمت: 7.7 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
13 ساعت پیش
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 10.5 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین205 متر
متراژ بنا130 متر
قیمت: 3 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
4 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا330 متر
قیمت: 8.9 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین365 متر
متراژ بنا150 متر
قیمت: 4.2 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
3 هفته پیش
فروش ویلا مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
متراژ بنا350 متر
قیمت: 12.5 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 300 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین300 متر
قیمت: 5.1 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا400 متر
قیمت: 9.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل نما مدرن استخردار در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا مستقل نما مدرن استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا350 متر
قیمت: 18 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین355 متر
قیمت: 5.325 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
متراژ بنا220 متر
قیمت: 6 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
1 هفته پیش
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین220 متر
متراژ بنا100 متر
قیمت: 2.8 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین205 متر
متراژ بنا100 متر
قیمت: 3.1 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین570 متر
متراژ بنا290 متر
قیمت: 15.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین310 متر
متراژ بنا380 متر
قیمت: 10 میلیارد تومان

 

 

اگر بدنبال خرید ویلاهای شیک با ارزان ترین قیمت در شمال و مازندران هستید میتوانید از طریق سایت آقای ویلا آگهی های فروش و خرید ویلا در شمال را دنبال کنید.

جهت مشاوره رایگان و اطلاعات لازم برای خرید و فروش ویلا درشمال میتوانید از تیم حرفه ای آقای ویلا کمک بگیرید.

شما می توانید انواع ویلا ها شهرکی، جنگلی، ساحلی را جهت خرید و فروش ویلا در شمال کشورو مازندران در وبسایت آقای ویلا مشاهده فرمایید.

خرید ویلا در شمال

فروش ویلا لوکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

فروش ویلا شهرکی در شمال

خرید ویلا ارزان در شمال

فروش بهترین ویلا در شمال

خرید ویلا سنددار در شمال

خرید ویلا کوچک در شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان